• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Zemesgabals un būves kuru virszemes daļas ir demontētas Bultu ielā 2A, Rīgā (Ķengaragā)

  1. Sākums
  2. »
  3. Plānotās izsoles
  4. »
  5. Zemesgabals
  6. » Zemesgabals un būves kuru virszemes daļas ir demontētas Bultu ielā 2A, Rīgā (Ķengaragā)
Adrese: Bultu iela 2A, Rīga
Platība: 4721 m²
Cena: Plānotā izsoles sākumcena: 213 800 EUR
Izsole: Piedāvājuma laiks: 2018.gada ceturtais ceturksnis
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67026307
E-pasts: ivita.helde@riga.lv

Sastāvs un platība:
- zemesgabals - 4721 m²;
- deviņas būves, kuru virszemes daļas ir demontētas.
Raksturojums:
zemesgabals (kadastra apzīmējums 0100 078 0134) atrodas Rīgas pilsētas dienvidaustrumu daļā, Latgales priekšpilsētā, Ķengaraga apkaimē. Zemesgabalam nodrošināts pieslēgums koplietošanas ielai (Bultu ielai).
Zemesgabalā aug koki un krūmi, daļa no zemesgabala ir iežogota.
Zemesgabals nav iznomāts un netiek izmantots.
Zemesgabala izmantošana:
atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam 2006.-2018.gadam (Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr. 34) zemesgabals atrodas daļēji:
- jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorijā (~2752 m²);
- dzīvojamās apbūves teritorijā (~1969 m²).
Saskaņā ar jauno Rīgas teritorijas plānojumu (RTP2030) zemesgabals atradīsies mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā, kur atļautā izmantošana ir daudzdzīvokļu nama, savrupmājas, dvīņu mājas, rindu mājas, palīgēkas, autonovietnes, velonovietnes, izglītības iestādes u.c. būvniecība un izmantošana.
Saskaņā ar Rīgas domes 21.04.2015. lēmumu Nr. 2491 apstiprināto Rīgas attīstības programmas 2014.-2020. gadam Rīcības plānu un Investīciju plānu 2014.-2016. gadam zemesgabals atrodas degradētajā teritorijā.
Informācija par inženiertīkliem:
zemesgabalā atrodas ūdensvada ievads d150, zemsprieguma elektrokabeļi, SIA „Baltcom” elektronisko sakaru tīkla gaisa vadi un SIA „LMT” elektronisko sakaru tīklu pazemes kabeļu kanalizācija. Bultu ielā atrodas ūdensvads d250, lietus kanalizācijas vads, vidēja spiediena gāzes vads. Zemesgabalu šķērso siltumtrase. Ne zemesgabalā, ne Bultu ielā sadzīves kanalizācijas vads nav izbūvēts. Kanalizācijas vads izbūvēts blakus zemesgabalos Bultu ielā 2 k-1 un Bultu ielā 4. Blakus zemesgabalā Bultu ielā 2D atrodas transformatoru apakšstacija TP1125.