• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Zemesgabala 33658/42098 domājamās daļas Krāslavas ielā 19, Rīgā (Maskavas forštatē)

  1. Sākums
  2. »
  3. Pārdod
  4. »
  5. Plānotās izsoles
  6. » Zemesgabala 33658/42098 domājamās daļas Krāslavas ielā 19, Rīgā (Maskavas forštatē)
Adrese: Krāslavas iela 19, Rīga
Platība: 641 m²
Izsole: Piedāvājuma laiks: 2018.gada ceturtais ceturksnis
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67026307
E-pasts: ivita.helde@riga.lv

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums:

zemesgabals atrodas Rīgas pilsētas austrumu daļā Maskavas forštates apkaimē – kvartālā starp Krāslavas ielu, Spīdolas ielu, Lāčplēša ielu un Jēkabpils ielu. Piegulošajos zemesgabalos galvenokārt atrodas daudzstāvu dzīvojamās ēkas. Zemesgabals piegul Krāslavas ielai, kas savienojas ar Jēkabpils ielu, kas savukārt iziet uz Lāčplēša ielu, kas ir viena no Rīgas pilsētas galvenajām maģistrālēm.
Zemesgabals nav iežogots un ir brīvi pieejams. Zemesgabals nav apbūvēts, netiek izmantots.

Zemesgabala izmantošana:

atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam 2006.-2018.gadam zemesgabals atrodas:
- jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorijā (J);
Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu (RTP 2030), zemesgabalam plānots mainīt teritorijas atļauto izmantošanu uz jauktas centra apbūves teritoriju (JC6), kur teritorijas galvenie izmantošanas veidi citu starpā ir izglītības un zinātnes iestāžu apbūve, kultūras iestāžu apbūve, sociālās aprūpes iestāžu apbūve, daudzdzīvokļu māju apbūve, biroju ēku apbūve, tirdzniecības, pakalpojumu objektu apbūve u.c.
- Maskavas priekšpilsētas apbūves aizsardzības teritorijā.

Informācija par inženiertīkliem:

zemesgabalā atrodas zema spiediena gāzes vads ar ievadu ēkā Krāslavas ielā 21, Rīgā, un ir izbūvēts pašteces kanalizācijas vada ievads d225 ar skataku, zemesgabalu šķērso elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līnijas. Citas komunikācijas (ūdensvads d100, sadzīves kanalizācijas vads d225, zemsprieguma elektrisko tīklu kabeļu līnija, SIA „Lattelecom” elektronisko sakaru tīklu pazemes kabeļu kanalizācija) atrodas Krāslavas ielā, savukārt tuvākās siltumtrases izbūvētas iekškvartālos līdz ēkām Krāslavas ielā 22, Rīgā, un Krāslavas ielā 24, Rīgā.

Pirmpirkuma tiesības:

ir zemesgabala kopīpašniekiem.
Ja noteiktajā termiņā minētās personas neizmantos savas pirmpirkuma tiesības, jebkura persona zemesgabalu varēs iegādāties izsolē.