• di@riga.lv
  / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Zemes starpgabals Zaru ielā, Rīgā (kadastra Nr. 01000810012; kadastra apzīmējums 01000810026)

 1. Sākums
 2. »
 3. Pārdod
 4. »
 5. Izsludinātās izsoles
 6. »
 7. Starpgabals
 8. »
 9. Atsavinot
 10. » Zemes starpgabals Zaru ielā, Rīgā (kadastra Nr. 01000810012; kadastra apzīmējums 01000810026)
Adrese: Zaru iela, Rīga (kadastra Nr.01000810012; kadastra apzīmējums 01000810026)
Platība: 528 m² (28,69 EUR/m²)
Cena: 15150 EUR
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67037505, 67037387
E-pasts: indra.zvaigzne@riga.lv

Pirmpirkuma tiesības var realizēt tikai zemes starpgabalam piegulošā zemesgabala īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja to īpašuma tiesības ir reģistrētas zemesgrāmatā.
Ja pieteiksies vairākas pirmpirkuma tiesīgās personas, to starpā 26.10.2018. plkst.11.00, Riharda Vāgnera ielā 5 (202.telpā), Rīgā, tiks rīkota izsole.
Pieteikšanās termiņš izsolei: līdz 12.10.2018.
Izsoles solis: 200 EUR.