• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Zemes starpgabals Užavas ielā, Rīgā (kadastra Nr.0100 080 0351; kadastra apzīmējums 0100 080 0350)

  1. Sākums
  2. »
  3. Starpgabals
  4. » Zemes starpgabals Užavas ielā, Rīgā (kadastra Nr.0100 080 0351; kadastra apzīmējums 0100 080 0350)
Adrese: Užavas iela, Rīga (kadastra Nr.0100 080 0351; kadastra apzīmējums 0100 080 0350)
Platība: 328 m²
Cena: 2500 EUR
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67037505
E-pasts: inese.kalnina@riga.lv

Pirmpirkuma tiesības var realizēt tikai zemes starpgabalam piegulošā zemesgabala īpašnieks vai visi kopīpašnieki kopīgi, ja to īpašuma tiesības ir reģistrētas zemesgrāmatā.
Ja pieteiksies vairākas pirmpirkuma tiesīgās personas, to starpā 05.07.2019. plkst.11.00, Riharda Vāgnera ielā 5 (302.telpā), Rīgā, tiks rīkota izsole.
Pieteikšanās termiņš izsolei: līdz 27.06.2019.
Izsoles solis: 30 EUR.