• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Zemes starpgabals Tīruma ielā 3, Rīgā; Tīruma ielā, Rīgā (kadastra Nr.0100 073 0375; kadastra apzīmējums 0100 073 2095)

  1. Sākums
  2. »
  3. Starpgabals
  4. » Zemes starpgabals Tīruma ielā 3, Rīgā; Tīruma ielā, Rīgā (kadastra Nr.0100 073 0375; kadastra apzīmējums 0100 073 2095)
Adrese: Tīruma iela 3, Rīga; Tīruma iela, Rīga (kadastra Nr.0100 073 0375; kadastra apzīmējums 0100 073 2095)
Platība: 4214 m²
Cena: 63 000 EUR
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67037505, 67037389
E-pasts: aelita.hainovska@riga.lv

Zemes starpgabala Tīruma ielā 3, Rīgā; Tīruma ielā, Rīgā (kadastra Nr.0100 073 0375; kadastra apzīmējums 0100 073 2095), 4214 m² platībā, pirmpirkuma tiesības noteiktajā termiņā ir pieteikusi viena pirmpirkuma tiesīgā persona (kopīpašnieki), līdz ar to 18.01.2019. plkst. 11.00 paredzētā izsole netiek rīkota un zemes starpgabals tiek pārdots šai personai par nosacīto cenu EUR 63 000 (sešdesmit trīs tūkstoši eiro).