• di@riga.lv
  / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Zemes starpgabals Slimnīcas ielā 6D, Rīgā (kadastra Nr.0100 103 0283; kadastra apzīmējums 0100 103 0136)

 1. Sākums
 2. »
 3. Pārdod
 4. »
 5. Izsludinātās izsoles
 6. »
 7. Starpgabals
 8. »
 9. Atsavinot
 10. » Zemes starpgabals Slimnīcas ielā 6D, Rīgā (kadastra Nr.0100 103 0283; kadastra apzīmējums 0100 103 0136)
  /   /   /
Adrese: Slimnīcas ielā 6D, Rīgā
Platība: 502 m²
Cena: EUR 5400
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67037505, 67037387
E-pasts: indra.zvaigzne@riga.lv

Zemes starpgabala Slimnīcas ielā 6D, Rīgā (kadastra Nr.0100 103 0283; kadastra apzīmējums 0100 103 0136), 502 m² platībā, pirmpirkuma tiesības noteiktajā termiņā ir pieteikusi viena pirmpirkuma tiesīgā persona, līdz ar to 03.08.2018. plkst. 11.00 paredzētā izsole netiek rīkota, un zemes starpgabals tiek pārdots šai personai par nosacīto cenu 5400 EUR.