• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Zemes starpgabals Piestātnes ielā, Rīgā (kadastra Nr.0100 102 0118; kadastra apzīmējums 0100 102 0117)

  1. Sākums
  2. »
  3. Starpgabals
  4. » Zemes starpgabals Piestātnes ielā, Rīgā (kadastra Nr.0100 102 0118; kadastra apzīmējums 0100 102 0117)
Adrese: Piestātnes iela, Rīga
Platība: 22 m2
Cena: 370 EUR
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67037389
E-pasts: aelita.hainovska@riga.lv

Zemes starpgabala Piestātnes ielā, Rīgā (kadastra Nr.0100 102 0118; kadastra apzīmējums 0100 102 0117), 22 m² platībā, pirmpirkuma tiesības noteiktajā termiņā ir pieteikusi viena pirmpirkuma tiesīgā persona, līdz ar to 21.12.2018. plkst. 11.00 paredzētā izsole netiek rīkota un zemes starpgabals tiek pārdots šai personai par nosacīto cenu EUR 370 (trīs simti septiņdesmit eiro).