• di@riga.lv
  / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Zemes starpgabals Mārkalnes ielā, Rīgā (kadastra Nr.01000910276; kadastra apzīmējums 01000910275)

 1. Sākums
 2. »
 3. Pārdod
 4. »
 5. Izsludinātās izsoles
 6. »
 7. Starpgabals
 8. »
 9. Atsavinot
 10. » Zemes starpgabals Mārkalnes ielā, Rīgā (kadastra Nr.01000910276; kadastra apzīmējums 01000910275)
  /   /   /
Adrese: Mārkalnes ielа
Platība: 18 m²
Cena: Nosacītā cena: 224 EUR jeb 12,44 EUR/m2
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67037505, 6702600

Pirmpirkuma tiesību realizēšana: pirmpirkuma tiesības uz zemes starpgabalu var realizēt zemesgabalam piegulošā zemesgabala īpašnieks vai visi kopīpašnieki, kuru īpašuma tiesības ir reģistrētas zemesgrāmatā.

Pieteikšanās termiņš pirmpirkuma tiesību realizēšanai: līdz 02.05.2018.

Ja zemesgabala pirkšanai pieteiksies vairākas pirmpirkuma tiesīgās personas, to starpā 11.05.2018. plkst.11.00, Rīgā, Riharda Vāgnera ielā 5, 202.telpā tiks rīkota izsole.