• di@riga.lv
  / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Zemes starpgabals bez adreses, Rīgā (kadastra Nr.01000990643; kadastra apzīmējums 01000990642)

 1. Sākums
 2. »
 3. Pārdod
 4. »
 5. Izsludinātās izsoles
 6. »
 7. Starpgabals
 8. »
 9. Atsavinot
 10. » Zemes starpgabals bez adreses, Rīgā (kadastra Nr.01000990643; kadastra apzīmējums 01000990642)
  /   /   /
Platība: 109 m2
Cena: 2600 EUR
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67037505, 67026003
E-pasts: mara.lice@riga.lv

Pirmpirkuma tiesību realizēšana: pirmpirkuma tiesības uz zemes starpgabalu var realizēt zemesgabalam piegulošā zemesgabala īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja to īpašuma tiesības ir reģistrētas zemesgrāmatā.

Pieteikšanās termiņš pirmpirkuma tiesību realizēšanai: līdz 15.08.2018.

Ja zemesgabala pirkšanai pieteiksies vairākas pirmpirkuma tiesīgās personas, to starpā 24.08.2018. plkst.11.00, Riharda Vāgnera ielā 5, 202.telpā, Rīgā, tiks rīkota izsole.