• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Zemes starpgabals Apuzes ielā, Rīgā (kadastra Nr.0100 099 0476; kadastra apzīmējums 0100 099 0237)

  1. Sākums
  2. »
  3. Pārdod
  4. »
  5. Izsludinātās izsoles
  6. »
  7. Starpgabals
  8. » Zemes starpgabals Apuzes ielā, Rīgā (kadastra Nr.0100 099 0476; kadastra apzīmējums 0100 099 0237)
Adrese: Apuzes iela, Rīga
Platība: 416 m²
Cena: Nosacītā cena: 8300 EUR jeb 19,95 EUR/m²
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67037505, 67037389
E-pasts: aelita.hainovska@riga.lv

Pirmpirkuma tiesību realizēšana: pirmpirkuma tiesības uz zemes starpgabalu var realizēt zemesgabalam piegulošā zemesgabala īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja to īpašuma tiesības ir reģistrētas zemesgrāmatā.

Pieteikšanās termiņš pirmpirkuma tiesību realizēšanai: līdz 21.06.2018.

Ja zemesgabala pirkšanai pieteiksies vairākas pirmpirkuma tiesīgās personas, to starpā 29.06.2018. plkst.11.00, Riharda Vāgnera ielā 5, 202.telpā, Rīgā, tiks rīkota izsole.