• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Tiek izsolīts nekustamais īpašums – četras būves un zemesgabals Uzvaras bulvārī 9A, Rīgā, Uzvaras bulvārī 9B, Rīgā, Uzvaras bulvārī 9, Rīgā (Āgenskalnā)

  1. Sākums
  2. »
  3. Pārdod
  4. »
  5. Ēkas (būves) ar zemi
  6. » Tiek izsolīts nekustamais īpašums – četras būves un zemesgabals Uzvaras bulvārī 9A, Rīgā, Uzvaras bulvārī 9B, Rīgā, Uzvaras bulvārī 9, Rīgā (Āgenskalnā)
Adrese: Uzvaras bulvāris 9A, Rīga, Uzvaras bulvāris 9B, Rīga, Uzvaras bulvāris 9, Rīga
Cena: izsoles sākumcena: 614 000 EUR
Izsole: 08.03.2019. plkst.11.00 Riharda Vāgnera ielā 5 (202.telpā), Rīgā
Kontaktinformācija
Tālrunis: 25666566, 67026307
E-pasts: ivita.helde@riga.lv

Sastāvs un platība:

- skolas ēka (kadastra apzīmējums 0100 049 0031 001) 1236,6 m2;

- nedzīvojamo ēku palīgēka (kadastra apzīmējums 0100 049 0031 007) 100,1 m2;

- garāža (kadastra apzīmējums 0100 049 0031 002) 160,7 m2;

- garāža (kadastra apzīmējums 0100 049 0031 003) 68,5 m2;

- zemesgabals (kadastra apzīmējums 0100 049 0203) 4282 m2 platībā.

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums:

nekustamais īpašums atrodas Rīgas pilsētas Āgenskalna apkaimē, kvartālā starp Uzvaras bulvāri un Raņķa dambi. Nekustamajam īpašumam nodrošināts pieslēgums ”C” kategorijas ielai – Raņķa dambim un “E” kategorijas ielai – Uzvaras bulvārim, kas ir ar labi attīstītu sabiedriskā transporta tīklu un aktīvu transporta plūsmu.

Skolas ēka celta laikā no 1910. līdz 1911. gadam pēc R. Šmēlinga projekta kā pilsētas pamatskolas ēka, bet šobrīd netiek izmantota kā skola.

Nekustamā īpašuma teritorija ir sakārtota, tā ir daļēji iežogota un ir publiski pieejama, zemesgabala daļa ir asfaltēta, teritorijā aug koki.

Nekustamais īpašums ir iznomāts:

- būves līdz 21.12.2024. (nomas līgums reģistrēts zemesgrāmatā), bet pagaidu zemes nomas līgums tiks izbeigts līdz ar pirkuma līguma noslēgšanai.

- skolas ēkas sienas daļa (~30m2 ) līdz 31.10.2022.

Teritorija:

zemesgabals atrodas UNESCO Pasaules mantojuma vietas Nr. 852 „Rīgas vēsturiskais centrs” aizsardzības zonā. Zemesgabals izmantojams atbilstoši prasībām, kas noteiktas Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā un Ministru kabineta 08.03.2004. noteikumos Nr. 127 „Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi”.

Atbilstoši Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumam un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (Rīgas domes 07.02.2006. saistošie noteikumi Nr. 38) zemesgabals visā platībā atrodas publiskās apbūves teritorijā (P) un brīvstāvošas apbūves teritorijā.

Teritorijas izmantošanā jāievēro visu veidu aizsargjoslas un citi zemesgabala izmantošanas aprobežojumi atbilstoši Teritorijas plānojuma grafiskās daļas plānam „Galvenās aizsargjoslas un citi zemesgabalu izmantošanas aprobežojumi”.

Saskaņā ar jauno Rīgas teritorijas plānojumu (RTP2030) zemesgabals atradīsies jaukta centra apbūves teritorijā (JC7), kas ir funkcionālā zona Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā, kurā plānots plašs jauktas izmantošanas spektrs un kas veido pilsētas centru, un kurā ievēro Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma prasības.

Izsoles solis: 6000 EUR.

Pieteikšanās termiņš izsolei: līdz 28.02.2019. plkst.16.00.

Pieteikumu iesniegšana: Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvaldē Riharda Vāgnera ielā 5, 424.kab., Rīgā, vai elektroniski pa e-pastu dia@riga.lv darbdienās no plkst.9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00.