• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Tiek izsolīts zemesgabals Katrīnas ielā 14A, Rīgā (Petersalā-Andrejsalā)

  1. Sākums
  2. »
  3. Pārdod
  4. »
  5. Izsludinātās izsoles
  6. » Tiek izsolīts zemesgabals Katrīnas ielā 14A, Rīgā (Petersalā-Andrejsalā)
Adrese: Katrīnas iela 14A, Rīga
Platība: 6407 m²
Cena: 565 000 EUR (88,18 EUR/m²)
Izsole: 24.08.2018. plkst.11.00 Riharda Vāgnera ielā 5 (202.telpā), Rīgā.
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67026307
E-pasts: ivita.helde@riga.lv

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums:

zemesgabals Katrīnas ielā 14A (kadastra apzīmējums 0100 011 0119), atrodas Rīgas pilsētas centra ziemeļu daļā, Pētersalas-Andrejsalas apkaimē, kur tuvākajā apkārtnē dominē daudzstāvu dzīvojamo ēku un biroju ēku apbūve. Zemesgabalam pa ielu teritoriju ir nodrošināts pieslēgums “E” kategorijas ielām – Katrīnas ielai un Rūpniecības ielai.

Zemesgabals nav iežogots un ir brīvi pieejams. Zemesgabalā atrodas daļa no autostāvvietas.

Zemesgabalā atrodas pašteces kanalizācijas vads d200, zemsprieguma elektrokabelis (apgaismes līnija) un siltumtrase. Citas komunikācijas (ūdensvads d200, kanalizācijas vads d225, zemsprieguma elektrokabelis, SIA “Lattelecom” elektronisko sakaru tīklu pazemes kabeļu kanalizācija, vidējā spiediena gāzes vads, zema spiediena gāzes vads) atrodas Katrīnas ielā.

Zemesgabals no 01.04.2005. līdz 15.02.2030. ir iznomāts. Nomas tiesība nostiprināta zemesgrāmatā.

 

Zemesgabala izmantošana:

Atbilstoši Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr.38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” zemesgabals atrodas teritorijā, kurā ir spēkā esošs detālplānojums teritorijai starp Rūpniecības ielu,  Pētersalas ielu un Katrīnas ielu. Zemesgabals atrodas publiskās apbūves teritorijā, kur atļautā izmantošana “ja zemesgabals atrodas privātpersonas īpašumā” ir daudzdzīvokļu nama būvniecība, veicot paredzētās būves publisko apspriešanu un nodrošinot, ka ne mazāk kā 30% no daudzdzīvokļu nama stāvu platības tiek izmantoti atbilstoši publiskās apbūves teritorijā atļautajai izmantošanai.

Zemesgabals atrodas UNESCO Pasaules mantojuma vietas „Rīgas vēsturiskais centrs” aizsardzības zonā.

Zemesgabalā aug koki un zemesgabala daļa 201 m2 platībā atrodas vietējās nozīmes aizsargājama koka (dižkoka) teritorijā.

 

Izsoles solis: 6000 EUR.

Pieteikšanās termiņš izsolei: līdz 16.08.2018. plkst.16.00.

Pieteikumu iesniegšanas vieta: Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvalde Riharda Vāgnera ielā 5, 424.kab., Rīgā, darba dienās no plkst.9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00.