• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Tiek izsolīts nekustamais īpašums – Maskavas ielā 155B, Rīgā, (Maskavas forštatē)

  1. Sākums
  2. »
  3. Pārdod
  4. »
  5. Ēkas (būves) ar zemi
  6. » Tiek izsolīts nekustamais īpašums – Maskavas ielā 155B, Rīgā, (Maskavas forštatē)
Adrese: Maskavas iela 155B, Rīga
Platība: 24,9 m²
Cena: izsoles sākumcena: 1900 EUR
Izsole: 18.01.2019. plkst.11.00 Riharda Vāgnera ielā 5 (202.telpā), Rīgā
Kontaktinformācija
Tālrunis: 25666566, 67026307
E-pasts: ivita.helde@riga.lv

Sastāvs:

garāžas ēkas 249/1295 domājamās daļas ar lietošanas tiesībām uz garāžas telpu grupu Nr.005 jeb boksu Nr.19 (24,9m2).

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums:

nekustamais īpašums atrodas Rīgas pilsētas austrumu daļā, Latgales priekšpilsētā, Maskavas forštates apkaimē, netālu no Rīgas Nacionālās sporta manēžas un Maskavas dārza, tā tiešā tuvumā ir dzīvojamās mājas. Garāžas ēkas ekspluatācija uzsākta 1970. gadā, tā sastāv no 6 garāžu boksiem ar kopējā platību 129,50 m2.

Telpu grupai Nr.005 piekrītošās zemesgabala domājamās daļas pieder Latvijas valstij.

Piekļūt nekustamajam īpašumam var pa blakus esošo zemesgabalu (kadastra apzīmējums 0100 046 0105).

Telpu grupa Nr.005 nav iznomāta.

Zemesgabala izmantošana: 

atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam 2006.-2018.gadam (Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr.34) zemesgabals atrodas:

- jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorijā (J) un garāžas apbūve ir atļautā izmantošana šajā teritorijā;

- Maskavas priekšpilsētas apbūves aizsardzības teritorijā (TIN41).

(atbilstoši jaunajam Rīgas teritorijas plānojumam (RTP 2030) plānots, ka zemesgabals atradīsies jauktas centra apbūves teritorijā (JC6), kur garāža paredzēta kā viens no papildizmantošanas veidiem).

Pirmpirkuma tiesības:

ir katram kopīpašniekam (zemes, ēkas), kuru īpašuma tiesības reģistrētas zemesgrāmatā. Ja noteiktajā termiņā minētās personas neizmantos savas pirmpirkuma tiesības, jebkura persona garāžas ēkas telpu grupu Nr.005 varēs iegādāties izsolē.

Izsoles solis: 20 EUR

Pieteikšanās termiņš pirmpirkuma tiesību izmantošanai: līdz 03.01.2019. plkst.16.00.

Pieteikšanās termiņš izsolei: līdz 10.01.2019. plkst.16.00.

Pieteikumu iesniegšana: Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvalde Riharda Vāgnera ielā 5, 424.kab., Rīgā, vai elektroniski pa e-pastu dia@riga.lv darbdienās no plkst.9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00.