• di@riga.lv
  / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Tiek izsolīts nekustamais īpašums – divstāvu skolas ēka un zemesgabals ar pagalma izbūvēm (žogi, vārti, asfalts) Kalnciema ielā 118, Rīgā (Pleskodālē)

 1. Sākums
 2. »
 3. Pārdod
 4. »
 5. Izsludinātās izsoles
 6. »
 7. Ēkas (būves) ar zemi
 8. » Tiek izsolīts nekustamais īpašums – divstāvu skolas ēka un zemesgabals ar pagalma izbūvēm (žogi, vārti, asfalts) Kalnciema ielā 118, Rīgā (Pleskodālē)
Adrese: Kalnciema iela 118, Rīga
Platība: divstāvu skolas ēka (kadastra apzīmējums 0100 075 0268 001) – 1231,30 m²; zemesgabals (kadastra apzīmējums 0100 075 0268) – 10 203 m²
Cena: izsoles sākumcena: 609 000 EUR
Kontaktinformācija
Tālrunis: 25666566, 67026307
E-pasts: ivita.helde@riga.lv

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums:

nekustamais īpašums (kadastra Nr.0100 075 0268) atrodas Rīgas pilsētas Pleskodāles apkaimē, kvartālā starp Kalnciema, Kukšu, Ventspils un Vandzenes ielām. Nekustamajam īpašumam ir nodrošināta piekļūšana no Kalnciema ielas. Blakus esošās ielas ir ar attīstītu sabiedriskā transporta infrastruktūru.

Skolas ēkas ekspluatācija uzsākta 1914.gadā.

Skolas ēka ir nodrošināta ar elektroapgādi, karstā un aukstā ūdens apgādi, pieslēgumu kanalizācijas tīklam, centrālo apkuri un pieslēgumu telekomunikācijām.

Nekustamā īpašuma teritorijā aug koki.

Nekustamais īpašums ir iznomāts.

Zemesgabala izmantošana: 

atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam 2006.-2018.gadam (Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr. 34) zemesgabals atrodas:

 • daļēji publiskās apbūves teritorijā (P) ~9667 m2 platībā.
 • daļēji ielu teritorijā (I) ~536 m2 platībā;
 • Pleskodāles kapu aizsargjoslas teritorijā.

Nekustamais īpašums daļēji atrodas vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Skola” apbūves aizsardzības robežās.

Ir uzsākta jaunā Rīgas teritorijas plānojuma 2030.gada (RTP 2030) izstrāde, saskaņā ar kuru zemesgabalam plānots mainīt teritorijas atļauto izmantošanu uz mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM1), kur papildizmantošanas veidi ir kultūras iestāžu apbūve, sporta ēku un būvju apbūve, izglītības un zinātnes iestāžu apbūve, sociālās aprūpes iestāžu apbūve u.c.

Turpmākās izmantošanas nosacījums:

nekustamais īpašums izmantojams privātās izglītības iestādes darbības nodrošināšanai.

Papildu informācija:

Rīgas pilsētas pašvaldībai ir atpakaļpirkuma tiesības uz zemesgabala Kalnciema ielā 118, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 075 0268), daļu ielu teritorijā ~536 m2 platībā, kas tiek nostiprināta zemesgrāmatā vienlaikus ar īpašuma tiesību maiņas reģistrāciju.

Izsoles solis: 6000 EUR

Pieteikšanās termiņš izsolei: līdz 21.06.2018. plkst.16.00.

Pieteikumu iesniegšanas vieta: Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvalde Riharda Vāgnera ielā 5, 424.kab., Rīgā, darbdienās no plkst.9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00.

Izsole: 29.06.2018. plkst.11.00 Riharda Vāgnera ielā 5 (202.telpā), Rīgā.