• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Tiek izsolīts nekustamais īpašums – divas būves un zemesgabals Krasta ielā 91, Rīgā

  1. Sākums
  2. »
  3. Pārdod
  4. »
  5. Ēkas (būves) ar zemi
  6. » Tiek izsolīts nekustamais īpašums – divas būves un zemesgabals Krasta ielā 91, Rīgā
Adrese: Krasta iela 91, Rīga
Cena: izsoles sākumcena: 860 000 EUR
Izsole: 31.05.2019. plkst.11.00 Riharda Vāgnera ielā 5 (302.telpā), Rīgā
Kontaktinformācija
Tālrunis: 25666566, 67026307
E-pasts: ivita.helde@riga.lv

Sastāvs un platība:

- zemesgabals (kadastra apzīmējums 0100 048 0173) – 15 697 m2;

- šautuve (kadastra apzīmējums 0100 048 0173 001) – 3328,30 m2;

- šķūnis (kadastra apzīmējums 0100 048 0173 002) – 57,30 m2.

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums:

nekustamais īpašums (kadastra Nr.0100 048 0173) atrodas Rīgas pilsētas dienvidaustrumu daļā, Krasta ielā 91, Latgales priekšpilsētā, Maskavas forštates apkaimē, Daugavas attekas Kojusalas grāvis krastā. Nekustamajam īpašumam ir ērta piekļūšana no Krasta ielas, kas ir ar labi attīstītu sabiedriskā transporta tīklu un aktīvu transporta plūsmu.

Zemesgabalā izvietota elektrisko tīklu gaisvadu līnija (vidēja sprieguma pazemes kabeļi izvietoti Krasta ielā), ūdensvads d100 ar ievadu ēkā ar kadastra apzīmējumu 0100 048 0173 001 un SIA “Lattelecom” elektrisko sakaru kabeļu kanalizācijas pievads.

Šautuves ekspluatācija uzsākta 1971.gadā, šķūņa 1980.gadā.

Nekustamā īpašuma sastāvā esošās ēkas un zemesgabala daļa 8300 m2 platībā līdz 10.11.2049. iznomāta, nomas tiesība nostiprināta zemesgrāmatā.

Nekustamā īpašums sastāvā esošās ēkas (kadastra apzīmējums 0100 048 0173 001) daļa 2000 m2 platībā nodota līdz 10.11.2049. apakšnomā.

Zemesgabala izmantošana:

atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam (Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr. 34) zemesgabals atrodas:

- daļēji jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorijā (J) ~15 680m2;

(atbilstoši jaunajam Rīgas teritorijas plānojumam (RTP2030) paredzēts, ka zemesgabals atradīsies  jauktas centra apbūves teritorijā (JC1), kur teritorijas galvenie izmantošanas veidi ir savrupmāju apbūve, rindu māju apbūve, daudzdzīvokļu māju apbūve, biroju ēku apbūve, tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve, kultūras iestāžu apbūve, sporta ēku un būvju apbūve u.c.);

- daļēji ielu teritorijā ~18m2;

- teritorijā, kurā veicami kompleksi meliorācijas un aizsardzības pret plūdiem pasākumi.

Papildu informācija:

Rīgas pilsētas pašvaldībai ir atpakaļpirkuma tiesība uz zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 048 0173) daļu, kas atrodas ielu teritorijā (sarkanajās līnijās). Atpakaļpirkuma tiesība tiek nostiprināta zemesgrāmatā vienlaikus ar īpašuma tiesību maiņas reģistrāciju.

Izsoles solis: 9000 EUR

Pieteikšanās termiņš izsolei: līdz 23.05.2019. plkst.16.00.

Pieteikumu iesniegšana: Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvaldē Riharda Vāgnera ielā 5, 424.kab., Rīgā, vai elektroniski pa e-pastu dia@riga.lv darbdienās no plkst.9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00.