• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Tiek izsolīts nekustamais īpašums – četrstāvu ēka un zemesgabals Skuju ielā 29, Rīgā (Vecmīlgrāvī)

  1. Sākums
  2. »
  3. Pārdod
  4. »
  5. Ēkas (būves) ar zemi
  6. » Tiek izsolīts nekustamais īpašums – četrstāvu ēka un zemesgabals Skuju ielā 29, Rīgā (Vecmīlgrāvī)
Adrese: Skuju iela 29, Rīga
Cena: izsoles sākumcena: 358 000 EUR
Izsole: 12.04.2019. plkst.11.00 Riharda Vāgnera ielā 5 (302.telpā), Rīgā
Kontaktinformācija
Tālrunis: 25666566, 67026307
E-pasts: ivita.helde@riga.lv

Sastāvs un platība:

- četrstāvu ēka (kadastra apzīmējums 0100 111 0471 001) – 3686,1 m2;

- zemesgabals (kadastra apzīmējums 0100 111 0471) – 26 838 m2.

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums:

nekustamais īpašums (kadastra Nr.0100 111 0471) atrodas Rīgas pilsētas Ziemeļu rajonā, Vecmīlgrāvja apkaimē, kvartālā starp Skuju, Dukuru un Sniedzes ielām. Nekustamajam īpašumam ir laba piekļūšana no Skuju un Dukuru ielām, netālu atrodas dzelzceļa stacija “Ziemeļblāzma”.

Skolas ēkas ekspluatācija uzsākta 1954.gadā.

Zemesgabalā izbūvēts kanalizācijas vads – pievads ēkai no Sniedzes ielas (daļēji tas izbūvēts kā spiedvads), ūdensvads d100 – ievads ēkai no Skuju ielas, zemesgabalā atrodas zemsprieguma elektrokabelis – pievads ēkai, elektronisko sakaru tīklu līnijas kabelis – pievads ēkai, kā arī zemesgabalā izbūvēta siltumtrase – pievads ēkai no Skuju ielas. Citas komunikācijas (ūdensvads d400, transformatora punkts TP-5003, elektronisko sakaru tīklu kabeļu kanalizācija, zema spiediena gāzes vads) atrodas Sniedzes ielā un Skuju ielā, un blakus esošajā zemesgabalā (kadastra apzīmējumu 0100 111 2092).

Nekustamais īpašums nav iznomāts un netiek izmantots.

Zemesgabalu 1.3200 ha platībā aizņem mežs.

Zemesgabala izmantošana: 

atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam (Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr. 34) zemesgabals atrodas:

- daļēji publiskās apbūves teritorijā 26 826 m2 platībā (izglītības iestāde (skola) ir atļautā izmantošana publiskās apbūves teritorijā);

- daļēji ielu teritorijā (redzamības trīsstūrī) 12 m2 platībā.

(Atbilstoši jaunajam Rīgas teritorijas plānojuma (RTP2030) paredzēts, ka zemesgabals atradīsies daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (DzD1), kur papildizmantošanas veidi ir kultūras iestāžu apbūve, sporta ēku un būvju apbūve, izglītības un zinātnes iestāžu apbūve, sociālās aprūpes iestāžu apbūve u.c.).

Papildu informācija:

Rīgas pilsētas pašvaldībai ir atpakaļpirkuma tiesība uz zemesgabala Skuju ielā 29, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 111 0471), daļu ielu teritorijā (12 m2) platībā, kas tiek nostiprināta zemesgrāmatā vienlaikus ar īpašuma tiesību maiņas reģistrāciju.

Izsoles solis: 4000 EUR

Pieteikšanās termiņš izsolei: līdz 04.04.2019. plkst.16.00.

Pieteikumu iesniegšana: Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvaldē Riharda Vāgnera ielā 5, 424.kab., Rīgā, vai elektroniski pa e-pastu dia@riga.lv darbdienās no plkst.9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00.