• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Tiek izsolīts nekustamais īpašums – četrstāvu ēka un zemesgabals Mazajā Nometņu ielā 24, Rīgā

  1. Sākums
  2. »
  3. Pārdod
  4. »
  5. Izsludinātās izsoles
  6. »
  7. Ēkas (būves) ar zemi
  8. » Tiek izsolīts nekustamais īpašums – četrstāvu ēka un zemesgabals Mazajā Nometņu ielā 24, Rīgā
Adrese: Mazā Nometņu iela 24, Rīga
Platība: četrstāvu ēka (kadastra apzīmējums 0100 056 0019 001) – 2088,8 m²; zemesgabals (kadastra apzīmējums 0100 056 0019) – 1683 m².
Cena: izsoles sākumcena: 295 600 EUR
Kontaktinformācija
Tālrunis: 25666566, 67026307
E-pasts: ivita.helde@riga.lv

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums:

nekustamais īpašums (kadastra Nr.0100 056 0019) atrodas Rīgas pilsētas Āgenskalna apkaimē, kvartālā starp Mazo Nometņu ielu, Mārupes ielu, Ventspils ielu un Liepājas ielu. Nekustamajam īpašumam ir nodrošināta piekļūšana no Mazās Nometņu ielas. Blakus esošās ielas ir ar attīstītu sabiedriskā transporta infrastruktūru.

Piekļūšana nekustamā īpašuma sastāvā esošās būves aizmugurē esošajam pagalmam notiek caur blakus esošo zemesgabalu Mazajā Nometņu ielā 26, Rīgā (kadastra Nr. 0100 056 0020), kas reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000577974. Minētajā zemesgrāmatas nodalījumā reģistrēta atzīme par ceļa servitūta teritoriju 76 m2 platībā. Nekustamā īpašuma pircējam ir tiesības uz ceļa servitūta nodibināšanu un tā reģistrēšanu zemesgrāmatā.

Ēkas ekspluatācija uzsākta 1910.gadā.

Nekustamais īpašums nav iznomāts un netiek izmantots.

Zemesgabala izmantošana: 

atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam 2006.-2018.gadam (Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr. 34) nekustamā īpašuma sastāvā esošais zemesgabals atrodas publiskās apbūves teritorijā (P).

Ir uzsākta jaunā Rīgas teritorijas plānojuma (RTP 2030) izstrāde, saskaņā ar kuru zemesgabalam plānots mainīt teritorijas atļauto izmantošanu uz jauktas centra apbūves teritoriju (JC6), kur teritorijas galvenie izmantošanas veidi citu starpā ir izglītības un zinātnes iestāžu apbūve, kultūras iestāžu apbūve, sociālās aprūpes iestāžu apbūve,  daudzdzīvokļu māju apbūve, biroju ēku apbūve, tirdzniecības, pakalpojumu objektu apbūve u.c.

Informācija par inženiertīkliem:

ēka ir nodrošināta ar ūdensvadu d25, sadzīves kanalizācijas vadu d1000, zemsprieguma elektrisko tīklu kabeļu līnijas ievadu, radiotranslācijas un SIA „Baltcom” elektronisko sakaru tīklu kabeļiem, un ēkai pievadīts elektronisko sakaru tīklu gaisa vads.

Zemesgabalā atrodas lietus kanalizācijas vads (akas aizbirušas), zemsprieguma elektrisko tīklu gaisavadu līnijas kabelis un siltumtrase ar ievadu ēkā

Mazajā Nometņu ielā atrodas SIA „Lattelecom” elektronisko sakaru tīklu pazemes kabeļu kanalizācija. Zema spiediena gāzes vads izbūvēts blakus zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 056 0020 ar ievadu ēkā Mazajā Nometņu ielā 26.

Izsoles solis: 3000 EUR

Pieteikšanās termiņš izsolei: līdz 26.07.2018. plkst.15.00.

Pieteikumu iesniegšanas vieta: Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvalde Riharda Vāgnera ielā 5, 424.kab., Rīgā, darbdienās no plkst.9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00.

Izsole: 03.08.2018. plkst.11.00 Riharda Vāgnera ielā 5 (202.telpā), Rīgā.