• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Tiek izsolīts neapbūvēts zemesgabals Mazajā Nometņu ielā 68, Rīgā (Āgenskalnā)

  1. Sākums
  2. »
  3. Pārdod
  4. »
  5. Izsludinātās izsoles
  6. » Tiek izsolīts neapbūvēts zemesgabals Mazajā Nometņu ielā 68, Rīgā (Āgenskalnā)
Adrese: Mazajā Nometņu ielā 68
Platība: 2812 m²
Cena: 62 000 EUR (22,05 EUR/m²)
Izsole: 24.08.2018. plkst.11.00 Riharda Vāgnera ielā 5 (202.telpā), Rīgā.
Kontaktinformācija
Tālrunis: 25666566, 67026307
E-pasts: ivita.helde@riga.lv

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums:

neapbūvētais zemesgabals (kadastra apzīmējumu 0100 056 0129) Mazajā Nometņu ielā 68, atrodas Rīgas pilsētas DR daļā, Āgenskalna apkaimē (kvartālā starp Atpūtas, Magoņu,  Mazās Nometņu un Pārslas ielām).

Piegulošajos zemesgabalos atrodas daudzstāvu dzīvojamā apbūve, biroja ēkas. Zemesgabals piegul Mazajai Nometņu ielai, kas ir ”D” kategorijas iela. Zemesgabals atrodas Rīgas pilsētas daļā ar labi attīstītu sabiedriskā transporta tīklu.

Zemesgabals nav apbūvēts, nav iežogots, nav iznomāts un netiek izmantots. Zemesgabalā aug atsevišķi koki.

Zemesgabalā atrodas aizsargjoslas teritorijas gar ūdensvadu, elektrisko sakaru tīklu gaisvadu līnijām, elektrisko tīklu kabeļu līnijām, pašteces kanalizācijas vadiem, pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju, siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi, kā arī teritorija 82 m2 platībā var kalpot par pamatu reālservitūta (ceļa servitūta) nodibināšanai par labu nekustamajam īpašumam Magoņu ielā 7A, Rīgā (kadastra Nr. 0100 556 0048).

Zemesgabala izmantošana:

zemesgabals atrodas:

- jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorijā, kur atļautā izmantošana ir daudzdzīvokļu nama, komerciāla rakstura objekta, tirdzniecības un pakalpojumu objekta, savrupmājas, dvīņu mājas, rindu mājas, noliktavas, mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcas (t.sk. automazgātavas), transporta infrastruktūras objekta, izglītības iestādes, kultūras iestādes, zinātnes iestādes, ārstniecības iestādes, sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādes, sporta būves, transportlīdzekļu novietnes, degvielas un gāzes uzpildes stacijas, kura aprīkota ar pazemes tvertnēm, vieglās ražošanas uzņēmuma, izlietotā iepakojuma pieņemšanas punkta un atsevišķu veidu bīstamo atkritumu savākšanas punkta ārstniecības iestādēs būvniecība un izmantošana;

- apbūves aizsardzības teritorijā “Āgenskalns”.

Maksimālais apbūves stāvu skaits – 5 stāvi.

Izsoles solis: 600 EUR.

Pieteikšanās termiņš izsolei: līdz 16.08.2018. plkst.16.00.

Pieteikumu iesniegšanas vieta: Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvalde Riharda Vāgnera ielā 5, 424.kab., Rīgā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00.