• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Tiek izsolītas neapbūvēta zemesgabala 33658/42098 domājamās daļas Krāslavas ielā 19, Rīgā (Maskavas forštatē)

  1. Sākums
  2. »
  3. Pārdod
  4. » Tiek izsolītas neapbūvēta zemesgabala 33658/42098 domājamās daļas Krāslavas ielā 19, Rīgā (Maskavas forštatē)
Adrese: Krāslavas iela 19, Rīga
Platība: 641 m² (visam zemesgabalam)
Cena: izsoles sākumcena: 18 400 EUR (35,90 EUR/m²)
Izsole: 12.04.2019. plkst.11.00 Riharda Vāgnera ielā 5 (302.telpā), Rīgā
Kontaktinformācija
Tālrunis: 25666566, 67026307
E-pasts: ivita.helde@riga.lv

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums:

zemesgabals (kadastra apzīmējums 0100 040 0066) atrodas Rīgas pilsētas austrumu daļā Maskavas forštates apkaimē – kvartālā starp Krāslavas ielu, Spīdolas ielu, Lāčplēša ielu un Jēkabpils ielu. Piegulošajos zemesgabalos galvenokārt atrodas daudzstāvu dzīvojamās ēkas. Zemesgabals piegul Krāslavas ielai, kas savienojas ar Jēkabpils ielu, kas savukārt iziet uz Lāčplēša ielu, kas ir viena no Rīgas pilsētas galvenajām maģistrālēm.

Zemesgabals nav iežogots un ir brīvi pieejams. Zemesgabals nav apbūvēts, netiek izmantots.

Zemesgabala izmantošana:

atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam (Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr. 34) zemesgabals atrodas:

- jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorijā (J);

(Atbilstoši jaunajam Rīgas teritorijas plānojuma RTP2030 paredzēts, ka zemesgabals atradīsies jauktas centra apbūves teritorijā (JC6), kur teritorijas galvenie izmantošanas veidi ir daudzdzīvokļu māju apbūve, biroju ēku apbūve, tirdzniecības, pakalpojumu objektu apbūve u.c.);

- Maskavas priekšpilsētas apbūves aizsardzības teritorijā.

Informācija par inženiertīkliem:

zemesgabalā atrodas zema spiediena gāzes vads ar ievadu ēkā Krāslavas ielā 21, Rīgā, un ir izbūvēts pašteces kanalizācijas vada ievads d225 ar skataku, zemesgabalu šķērso elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līnijas. Citas komunikācijas (ūdensvads d100, sadzīves kanalizācijas vads d225, zemsprieguma elektrisko tīklu kabeļu līnija, SIA „Lattelecom” elektronisko sakaru tīklu pazemes kabeļu kanalizācija) atrodas Krāslavas ielā, savukārt tuvākās siltumtrases izbūvētas iekškvartālos līdz ēkām Krāslavas ielā 22, Rīgā, un Krāslavas ielā 24, Rīgā.

Izsoles solis: 200 EUR.

Pieteikšanās termiņš izsolei: līdz 04.04.2019. plkst.16.00.

Pieteikumu iesniegšana: Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvaldē Riharda Vāgnera ielā 5, 424.kab., Rīgā, vai elektroniski pa e-pastu dia@riga.lv darbdienās no plkst.9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00.