• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Tiek izsolīta lietu kopība – neapbūvēti zemesgabali Grenču ielā 20, Rīgā un Kazeņu ielā b/n, Rīgā (Pārdaugavā)

  1. Sākums
  2. »
  3. Pārdod
  4. »
  5. Zemesgabals
  6. » Tiek izsolīta lietu kopība – neapbūvēti zemesgabali Grenču ielā 20, Rīgā un Kazeņu ielā b/n, Rīgā (Pārdaugavā)
Adrese: Grenču iela 20, Rīga, Kazeņu iela b/n, Rīga
Platība: kopējā platība 52 810 m²
Cena: izsoles sākumcena: 696 500 EUR (13,19 EUR/m²)
Izsole: 09.08.2019. plkst.11.00 Riharda Vāgnera ielā 5 (302.telpā), Rīgā
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67181345, 67037519
E-pasts: lita.vilkina@riga.lv, evita.krauze@riga.lv

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums:

Neapbūvēti zemesgabali Grenču ielā 20, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 099 0246), 49890 m² platībā un Kazeņu ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 099 0215), 2920 m² platībā tiek pārdoti kā viena lietu kopība. Tie atrodas Rīgas pilsētā, Pārdaugavā, ~500m attālumā no lidostas „Rīga” teritorijas, tieši pie Rīgas pilsētas robežas ar Mārupes novadu, kvartālā starp Kalnciema, Grenču un Mūkupurva ielām, ~1100m attālumā no K.Ulmaņa gatves, tās labajā pusē virzienā uz pilsētas centru.

Zemesgabali nav iznomāti.

Zemesgabalu izmantošana:

atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam zemesgabali atrodas lidlauka teritorijas jauktas apbūves teritorijā, kur atļautā izmantošana ir komerciāla rakstura objektu, tirdzniecības un pakalpojumu objektu būvniecība, kā arī teritorijas un būvju izmantošana ražošanas (vieglās ražošanas uzņēmums), ar lidostas darbību saistītu objektu vajadzībām un citu šajā teritorijā atļauto būvju būvniecība. (atbilstoši jaunajam Rīgas teritorijas plānojuma RTP2030 paredzēts, ka zemesgabali atradīsies jauktas centra apbūves teritorijā (JC4), kur teritorijas galvenie izmantošanas veidi ir biroju ēku apbūve, tirdzniecības, pakalpojumu objektu apbūve, ar transporta apkalpojošo infrastruktūru saistīta apbūve u.c.).

Izsoles solis: 7000 EUR

Pieteikšanās termiņš izsolei: līdz 01.08.2019. plkst.16.00.

Pieteikumu iesniegšana: Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvaldē Riharda Vāgnera ielā 5, 228.telpā, Rīgā, vai elektroniski pa e-pastu dia@riga.lv darbdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00.