• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Tiek izsolīta garāžas ēkas telpu grupa Nr.020 un zemesgabala 196/6069 domājamās daļas Limbažu ielā 13, Rīgā (Sarkandaugavā)

  1. Sākums
  2. »
  3. Pārdod
  4. »
  5. Ēkas (būves) ar zemi
  6. » Tiek izsolīta garāžas ēkas telpu grupa Nr.020 un zemesgabala 196/6069 domājamās daļas Limbažu ielā 13, Rīgā (Sarkandaugavā)
Adrese: Limbažu iela 13, Rīga
Cena: izsoles sākumcena: 3000 EUR
Izsole: 19.07.2019. plkst.11.00 Riharda Vāgnera ielā 5 (302.telpā), Rīgā
Kontaktinformācija
Tālrunis: 25666566, 67026307
E-pasts: ivita.helde@riga.lv

Sastāvs un platība:

garāžas ēkas (kadastra apzīmējums 0100 015 2001 001) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 015 2001) Limbažu ielā 13, Rīgā, 196/6069 domājamās daļas ar lietošanas tiesībām uz telpu grupu Nr. 020 19,6 m2 platībā.

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums:

nekustamais īpašums atrodas Rīgas pilsētas ziemeļu daļā, Ziemeļu rajonā, Sarkandaugavas apkaimē, kvartālā starp Sarkandaugavas ielu, Limbažu ielu un dzelzceļa līnijas posmu Rīga–Saulkrasti.

Ķieģeļu mūra garāžas ēkas ekspluatācija uzsākta 1973.gadā. Garāžas ēkas kopējā platība 606,9 m2, tā sastāv no 30 garāžas telpu grupām. Tuvējā apkārtnē atrodas daudzstāvu daudzdzīvokļu mājas. Garāžas ēkai nodrošināta elektroapgāde.

Zemesgabala izmantošana:

atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15. pielikumam „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” zemesgabals (kadastra apzīmējums 0100 015 2001) atrodas dzīvojamās apbūves teritorijā (Dz).

Saskaņā ar jauno Rīgas teritorijas plānojumu (RTP2030) paredzēts, ka zemesgabals atradīsies daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (DzD1).

Pirmpirkuma tiesības: 

garāžas ēka un zemesgabals ir kopīpašums.

Ja noteiktajā termiņā kopīpašnieki neizmantos savas pirmpirkuma tiesības, jebkura persona garāžas ēkas telpu grupu Nr.020 un tai atbilstošās zemesgabala 196/6069 domājamās daļas varēs iegādāties izsolē.

Izsoles solis: 30 EUR

Pieteikšanās termiņš pirmpirkuma tiesību izmantošanai: līdz 04.07.2019. plkst.16.00.

Pieteikšanās termiņš izsolei: līdz 11.07.2019. plkst.16.00.

Pieteikumu iesniegšana: Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvaldē Riharda Vāgnera ielā 5, 424.kab., Rīgā, vai elektroniski pa e-pastu dia@riga.lv darbdienās no plkst.9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00.