• di@riga.lv
  / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Zemes starpgabals Kameņu ielā, Rīgā (kadastra Nr.01001210287; kadastra apzīmējums 01001210652)

 1. Sākums
 2. »
 3. Pārdod
 4. »
 5. Izsludinātās izsoles
 6. »
 7. Starpgabals
 8. »
 9. Atsavinot
 10. » Zemes starpgabals Kameņu ielā, Rīgā (kadastra Nr.01001210287; kadastra apzīmējums 01001210652)
  /   /   /
Adrese: Kameņu iela
Platība: 368 m²
Cena: Nosacītā cena: 12 530 EUR jeb 34,05 EUR/m²
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67037505; 67026003

Pirmpirkuma tiesību realizēšana: pirmpirkuma tiesības uz zemes starpgabalu var realizēt zemesgabalam piegulošā zemesgabala īpašnieks vai visi kopīpašnieki, kuru īpašuma tiesības ir reģistrētas zemesgrāmatā.

Pieteikšanās termiņš pirmpirkuma tiesību realizēšanai: līdz 18.04.2018.

Ja zemesgabala pirkšanai pieteiksies vairākas pirmpirkuma tiesīgās personas, to starpā 27.04.2018. plkst.11.00, Rīgā, Riharda Vāgnera ielā 5, 202.telpā tiks rīkota izsole.