• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Nekustamais īpašums – trīs ēkas un zemesgabals Buļļu ielā 16, Rīgā

  1. Sākums
  2. »
  3. Pārdod
  4. »
  5. Plānotās izsoles
  6. »
  7. Ēkas (būves) ar zemi
  8. » Nekustamais īpašums – trīs ēkas un zemesgabals Buļļu ielā 16, Rīgā
Adrese: Buļļu iela 16, Rīga; Buļļu iela 16 k-2, Rīga; Buļļu iela 16 k-1, Rīga
Platība: zemesgabals (kadastra apzīmējums 0100 066 2027) – 12 786 m², ēka (kadastra apzīmējums 0100 066 2027 001) – 443,1 m², ēka (kadastra apzīmējums 0100 066 2027 002) – 230,72 m², ēka ( kadastra apzīmējums 0100 066 2027 004) – 25,67 m²
Cena: pirmās izsoles sākumcena: 302 210 EUR
Izsole: piedāvājuma laiks: 2018.gada trešais ceturksnis
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67026305
E-pasts: daiga.celma@riga.lv

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums:

Nekustamais īpašums (kadastra Nr. 0100 066 2027) atrodas Pārdaugavā, Nordeķu parka teritorijā.

Ēkas ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis “Nordeķu muižiņas apbūve” (valsts aizsardzības Nr.6609),  zemesgabals –  valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Parks” (valsts aizsardzības Nr.6610) daļa.

Ēkas (kadastra apzīmējums 0100 066 2027 001; -002) celtas 1802.gadā, ēka (kadastra apzīmējums 0100 066 2027 004) – aptuveni 1770.gadā.

Ēkai (kadastra apzīmējums 0100 066 2027 001) veikti rekonstrukcijas darbi, kas nav pabeigti.

Zemesgabala izmantošana:

Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam 2006.–2018.gadam (Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr. 34) zemesgabals atrodas:

- daļēji savrupmāju apbūves teritorijā ~4313 m2;

- daļēji apstādījumu un dabas teritorijā ~7136 m2;

- daļēji ūdens teritorijā ~1337 m2.

Papildu informācija:

Nekustamais īpašums nav iznomāts (nomas līguma termiņš beidzies 06.12.2017., bijušais nomnieks nekustamo īpašumu nav atbrīvojis).

Nekustamā īpašuma pircējs jebkuru saimniecisko darbību drīkstēs veikt tikai ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauju.

Nekustamā īpašuma teritorijā un tuvākajā apkārtnē aug vairāki aizsargājami koki.

Papildus zemesgrāmatā reģistrētajiem apgrūtinājumiem nekustamajam īpašumam noteikti šādi apgrūtinājumi:  valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Parks” (valsts aizsardzības Nr.6610) teritorija un virszemes ūdensobjektu aizsargjosla (~4186 m2 platībā).