• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Nekustamais īpašums Maskavas ielā 419A, Rīgā (Ķengaragā), kadastra Nr.0100 078 2224 (lietošanas tiesības uz garāžas ēkas 5 telpu grupām un zemesgabala domājamām daļām)

  1. Sākums
  2. »
  3. Plānotās izsoles
  4. »
  5. Ēkas (būves) ar zemi
  6. » Nekustamais īpašums Maskavas ielā 419A, Rīgā (Ķengaragā), kadastra Nr.0100 078 2224 (lietošanas tiesības uz garāžas ēkas 5 telpu grupām un zemesgabala domājamām daļām)
Adrese: Maskavas iela 419A, Rīga
Izsole: Piedāvājuma laiks: 2018. gada ceturtais ceturksnis
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67026307
E-pasts: ivita.helde@riga.lv

Nekustamā īpašuma domājamās daļas, telpu grupa un tās platība:
• 159/782 d/d ar lietošanas tiesībām uz telpu grupu Nr. 001 (15.9 m²);
• 156/782 d/d ar lietošanas tiesībām uz telpu grupu Nr. 002 (15.6 m²);
• 154/782 d/d ar lietošanas tiesībām uz telpu grupu Nr. 003 (15.4 m²);
• 154/782 d/d ar lietošanas tiesībām uz telpu grupu Nr. 004 (15.4 m²);
• 159/782 d/d ar lietošanas tiesībām uz telpu grupu Nr. 005 (15.9 m²).

Sastāvs un platība:
garāžas ēka (kadastra apzīmējums 0100 078 2224 001) ar 5 telpu grupām un zemesgabals (kadastra apzīmējums 0100 078 2224) 224 m² platībā.

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums:
nekustamais īpašums atrodas Latgales priekšpilsētā, Ķengaraga apkaimē, tas nav iežogots un tā tiešā tuvumā atrodas daudzstāvu dzīvojamās mājas.
Piekļūšana nekustamajam īpašumam nodrošināta pa koplietošanas ceļu, kas atrodas pie dzīvojamām ēkām Maskavas ielā 415, Maskavas ielā 419 un Maskavas ielā 425, Rīgā.
Ķieģeļu mūra garāžas ēkas ekspluatācija uzsākta 1969.gadā.
Trīs garāžas ēkas telpu grupas un tām piekritīgās zemesgabala domājamās daļas ir iznomātas.
Nomas līgumu termiņi: Nr. 002 – 31.07.2019., Nr. 003 – 01.10.2019. un Nr. 004 – 01.10.2018.

Zemesgabala izmantošana:
atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam 2006.- 2018.gadam (Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr. 34) zemesgabals (kadastra apzīmējums 0100 078 2224) atrodas dzīvojamās apbūves teritorijā. Saskaņā ar jauno Rīgas teritorijas plānojumu (RTP2030) nekustamais īpašums atradīsies daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (DzD1), kur garāžas ēkas apbūve ir atļautā izmantošana.