• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Nekustamais īpašums – divstāvu ģimnāzijas ēka Bultu ielā 10, Rīgā (Ķengaragā)

  1. Sākums
  2. »
  3. Pārdod
  4. »
  5. Plānotās izsoles
  6. »
  7. Ēkas (būves)
  8. » Nekustamais īpašums – divstāvu ģimnāzijas ēka Bultu ielā 10, Rīgā (Ķengaragā)
Adrese: Bultu iela 10, Rīga
Platība: 2599,7 m²
Izsole: piedāvājuma laiks: 2018.gada trešais ceturksnis
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67026307
E-pasts: ivita.helde@riga.lv

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums:

nekustamais īpašums (kadastra apzīmējums 0100 078 2132 001) atrodas Rīgas pilsētas dienvidaustrumu daļā, Latgales priekšpilsētā, Ķengaraga apkaimē. Bultu, Prūšu, Pārmiju un Pelnu ielu iekškvartālā. Blakus esošā Prūšu iela ir ar attīstītu sabiedriskā transporta infrastruktūru.

Nekustamā īpašuma ekspluatācija uzsākta 1968 gadā.

Nekustamais īpašums saistīts ar privātpersonai piederošu zemesgabalu Prūšu ielā 29, Rīgā (kadastra Nr. 0100 078 0097, kadastra apzīmējums 0100 078 0211).

Nekustamais īpašums ir iznomāts līdz 04.01.2029. (nomas tiesība nostiprināta zemesgrāmatā).

Zemesgabala izmantošana: 

nekustamā īpašuma sastāvā esošais zemesgabals atrodas publiskās apbūves teritorijā (P).

Saskaņā ar jauno Rīgas teritorijas plānojumu (RTP2030) nekustamais īpašums atradīsies daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (DzD1), kur izglītības un zinātnes iestāžu apbūve paredzēta kā viens no papildizmantošanas veidiem.

Pirmpirkuma tiesības:

zemesgabala Prūšu ielā 29, Rīgā, īpašniekam.

Ja noteiktajā termiņā minētā persona neizmantos savas pirmpirkuma tiesības, jebkura persona ģimnāzijas ēku varēs iegādāties izsolē.

Nekustamā īpašuma ieguvējam ir saistošs nekustamā īpašuma apgrūtinājums ar nomas tiesībām izglītības procesa nodrošināšanai nekustamajā īpašumā.