• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Nekustamais īpašums – divas būves un zemesgabals Krasta ielā 91, Rīgā

  1. Sākums
  2. »
  3. Plānotās izsoles
  4. »
  5. Ēkas (būves) ar zemi
  6. » Nekustamais īpašums – divas būves un zemesgabals Krasta ielā 91, Rīgā
Adrese: Krasta iela 91
Platība: zemesgabals (kadastra apzīmējums 0100 048 0173) – 15 697 m²; šautuve (kadastra apzīmējums 0100 048 0173 001) – 3328,30 m²; šķūnis (kadastra apzīmējums 0100 048 0173 002) – 57,30 m²
Cena: Iepriekšējās izsoles sākumcena: 1 228 300 EUR
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67026307
E-pasts: ivita.helde@riga.lv

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums:

nekustamais īpašums (kadastra Nr.0100 048 0173) atrodas Rīgas pilsētas dienvidaustrumu daļā, Krasta ielā 91, Latgales priekšpilsētā, Maskavas forštates apkaimē, Daugavas attekas Kojusalas grāvis krastā. Nekustamajam īpašumam ir ērta piekļūšana no Krasta ielas. Krasta iela ir ar labi attīstītu sabiedriskā transporta tīklu un aktīvu transporta plūsmu.

Zemesgabalā izvietota elektrisko tīklu gaisvadu līnija (vidēja sprieguma pazemes kabeļi izvietoti Krasta ielā), ūdensvads d100 ar ievadu ēkā ar kadastra apzīmējumu 0100 048 0173 001 un SIA “Lattelecom” elektrisko sakaru kabeļu kanalizācijas pievads.

Šautuves ekspluatācija uzsākta 1971. gadā, šķūņa 1980. gadā.

Nekustamais īpašums līdz 10.11.2049. iznomāts, nomas tiesība nostiprināta zemesgrāmatā.

Zemesgabala izmantošana:

atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam 2006.-2018. gadam (Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr. 34) zemesgabals atrodas:

- daļēji jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorijā (J) ~15 680 m2;

- daļēji ielu teritorijā ~18 m2, kur atļautā izmantošana ir ceļš, laukums, transporta infrastruktūras objekts, transportlīdzekļu novietne, ja tas paredzēts ar detālplānojumu, ielu stādījumi, inženiertehniskās apgādes tīkli un īslaicīgas lietošanas būves.

- teritorijā, kurā veicami kompleksi meliorācijas un aizsardzības pret plūdiem pasākumi.

Ir uzsākta jaunā Rīgas teritorijas plānojuma 2030. gada (RTP 2030) izstrāde, saskaņā ar kuru nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemesgabala daļai, kas neatrodas ielu teritorijā, plānots mainīt teritorijas atļauto izmantošanu no jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorijas (J) uz jauktas centra apbūves teritoriju (JC1), kur teritorijas galvenie izmantošanas veidi ir savrupmāju apbūve, rindu māju apbūve, daudzdzīvokļu māju apbūve, biroju ēku apbūve, tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve, kultūras iestāžu apbūve, sporta ēku un būvju apbūve u.c.

Papildus informācija:

Nekustamā īpašuma pircējam vienlaikus ar īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā jāreģistrē nekustamā īpašuma apgrūtinājumi.

Rīgas pilsētas pašvaldībai būs atpakaļpirkuma tiesība uz zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 048 0173), daļu, kas atrodas ielu teritorijā (ielu sarkanajās līnijās). Atpakaļpirkuma tiesība tiks nostiprināta zemesgrāmatā vienlaikus ar īpašuma tiesību maiņas reģistrāciju.