• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Nekustamais īpašums – četrstāvu ēka un zemesgabals Skuju ielā 29, Rīgā (Vecmīlgrāvī)

  1. Sākums
  2. »
  3. Plānotās izsoles
  4. »
  5. Ēkas (būves) ar zemi
  6. » Nekustamais īpašums – četrstāvu ēka un zemesgabals Skuju ielā 29, Rīgā (Vecmīlgrāvī)
Adrese: Skuju iela 29, Rīga
Platība: četrstāvu ēka (kadastra apzīmējums 0100 111 0471 001) – 3686,1 m²; zemesgabals (kadastra apzīmējums 0100 111 0471) – 26 838 m².
Cena: iepriekšējās izsoles sākumcena: 390 000 EUR
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67026307
E-pasts: ivita.helde@riga.lv

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums:

nekustamais īpašums (kadastra Nr.0100 111 0471) atrodas Rīgas pilsētas Ziemeļu rajonā, Vecmīlgrāvja apkaimē, kvartālā starp Skuju, Dukuru un Sniedzes ielām. Nekustamajam īpašumam ir laba piekļūšana no Skuju un Dukuru ielām, netālu atrodas dzelzceļa stacija “Ziemeļblāzma”.

Skolas ēkas ekspluatācija uzsākta 1954.gadā.

Zemesgabalā izbūvēts kanalizācijas vads – pievads ēkai no Sniedzes ielas (daļēji tas izbūvēts kā spiedvads), ūdensvads d100 – ievads ēkai no Skuju ielas, zemesgabalā atrodas zemsprieguma elektrokabelis – pievads ēkai, elektronisko sakaru tīklu līnijas kabelis – pievads ēkai, kā arī zemesgabalā izbūvēta siltumtrase – pievads ēkai no Skuju ielas. Citas komunikācijas (ūdensvads d400, transformatora punkts TP-5003, elektronisko sakaru tīklu kabeļu kanalizācija, zema spiediena gāzes vads) atrodas Sniedzes ielā un Skuju ielā, un blakus esošajā zemesgabalā (kadastra apzīmējumu 0100 111 2092).

Nekustamais īpašums nav iznomāts un netiek izmantots.

Nekustamā īpašuma teritorijā aug koki.

Zemesgabala izmantošana: 

atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam 2006.-2018.gadam (Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr. 34) zemesgabals atrodas:

- daļēji publiskās apbūves teritorijā 26 826 m2 platībā (izglītības iestāde (skola) ir atļautā izmantošana publiskās apbūves teritorijā);

- daļēji ielu teritorijā (redzamības trīsstūrī) 12 m2 platībā.

Ir uzsākta jaunā Rīgas teritorijas plānojuma 2030.gada (RTP 2030) izstrāde, saskaņā ar kuru zemesgabalam plānots mainīt teritorijas atļauto izmantošanu uz daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzD1), kur papildizmantošanas veidi ir kultūras iestāžu apbūve, sporta ēku un būvju apbūve, izglītības un zinātnes iestāžu apbūve, sociālās aprūpes iestāžu apbūve u.c.

Papildu informācija:

Rīgas pilsētas pašvaldībai ir atpakaļpirkuma tiesība uz zemesgabala Skuju ielā 29, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 111 0471), daļu ielu teritorijā (12 m2) platībā, kas tiek nostiprināta zemesgrāmatā vienlaikus ar īpašuma tiesību maiņas reģistrāciju.