• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Neapbūvēts zemesgabals Ūdeļu ielā 20, Rīgā (Juglā)

  1. Sākums
  2. »
  3. Pārdod
  4. »
  5. Plānotās izsoles
  6. » Neapbūvēts zemesgabals Ūdeļu ielā 20, Rīgā (Juglā)
Adrese: Ūdeļu iela 20, Rīga
Platība: 8396 m²
Cena: Iepriekšējās izsoles sākumcena: 120 000 EUR (14,30 EUR/m²)
Izsole: Piedāvājuma laiks: 2018.gada trešais ceturksnis
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67026307
E-pasts: ivita.helde@riga.lv

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums:

zemesgabals (kadastra apzīmējums 0100 123 0086) atrodas Rīgas pilsētas austrumu daļā, Vidzemes priekšpilsētā, Juglas apkaimē, netālu no Juglas ezera, kvartālā starp Mazās Juglas, Liepkalna, Lorupes un Ūdeļu ielām.

Zemesgabals ir brīvi pieejams no Ūdeļu ielas puses. Netālu esošā Juglas iela ir ar attīstītu sabiedriskā transporta infrastruktūru.

Zemesgabalu šķērso divas pašteces kanalizācijas vadu līnijas (d300) un zemesgabalā izvietotas pazemes siltumtrases 2d168/250 un 2d125 ar siltumkameru. Citas komunikācijas (elektrisko tīklu vidēja sprieguma pazemes kabeļi, ūdensvads d200, SIA “Lattelecom” elektronisko sakaru tīklu kabeļu kanalizācijas līnija) atrodas Ūdeļu ielā.

Veicot saimniecisko darbību zemesgabalā, jāievēro Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumi Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” un Rīgas domes 15.01.2013. saistošie noteikumi Nr.204 „Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi”.

Zemesgabals nav iznomāts, nav iežogots un tas netiek izmantots.

Teritorija:

atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam 2006.-2018.gadam zemesgabals atrodas jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorijā (J).

Ir uzsākta jaunā Rīgas teritorijas plānojuma (RTP 2030) izstrāde, saskaņā ar kuru zemesgabalam plānots mainīt teritorijas atļauto izmantošanu uz jauktas centra apbūves teritorija (JC2), kur galvenie izmantošanas veidi ir kultūras iestāžu apbūve, sporta ēku un būvju apbūve, izglītības un zinātnes iestāžu apbūve, sociālās aprūpes iestāžu apbūve u.c.

Turpmākās izmantošanas nosacījums:

zemesgabals izmantojams sociālās aprūpes iestāžu apbūvei.

Papildu informācija:

vienlaikus ar īpašumu tiesību maiņas reģistrāciju zemesgrāmatā reģistrējama Rīgas pilsētas pašvaldības atpakaļpirkuma tiesība (par tirgus cenu, bet ne vairāk kā nekustamā īpašuma pārdošanas cenu), kas var tikt izmantota, ja piecu gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas nekustamais īpašums netiek izmantots sociālās aprūpes iestāžu apbūvei.