• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Neapbūvēts zemesgabals Šmerļa ielā, Rīgā (Teikas apkaimē)

  1. Sākums
  2. »
  3. Pārdod
  4. »
  5. Zemesgabals
  6. » Neapbūvēts zemesgabals Šmerļa ielā, Rīgā (Teikas apkaimē)
Adrese: Šmerļa iela, Rīga
Platība: 2061 m²
Cena: izsoles sākumcena: 129 000 EUR (62,59 EUR/m²)
Izsole: 12.04.2019. plkst.11.00 Riharda Vāgnera ielā 5 (302.telpā), Rīgā
Kontaktinformācija
Tālrunis: 25666566, 67026307
E-pasts: ivita.helde@riga.lv

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums:

zemesgabals Šmerļa ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 092 2294), atrodas Vidzemes priekšpilsētā, Teikas apkaimē. Piegulošajos zemesgabalos atrodas biroja ēkas, iepirkšanās centrs “Alfa”, kā arī Biķernieku mežs. Zemesgabals piegul Šmerļa ielai (“D” kategorijas iela), kas savienojas ar Brīvības gatvi (“C” kategorijas iela), kas ir viena no Rīgas pilsētas galvenajām maģistrālajām ielām. Zemesgabals atrodas teritorijā ar attīstītu sabiedriskā transporta tīklu, kas nodrošina ērtu satiksmi ar Rīgas pilsētas centrālo daļu.

Zemesgabalu 0,14 ha platībā aizņem mežs. Zemesgabalu šķērso ceļš, pa kuru tiek nodrošināta papildu piekļūšana no Šmerļa ielas pie tirdzniecības centa “Alfa”.

Zemesgabals līdz 17.06.2028. iznomāts, nomas tiesība nostiprināta zemesgrāmatā.

Zemesgabala izmantošana:

atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam (Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr. 34) zemesgabals atrodas jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorijā (J).

(Atbilstoši jaunajam Rīgas teritorijas plānojuma RTP2030 paredzēts, ka zemesgabals atradīsies jauktas centra apbūves teritorijā (JC2), kur teritorijas galvenie izmantošanas veidi ir savrupmāju apbūve, rindu māju apbūve, daudzdzīvokļu māju apbūve, biroju ēku apbūve, tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve, tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve, sporta ēku un būvju apbūve, labiekārtota publiskā ārtelpa u.c.).

Informācija par inženiertīkliem:

Zemesgabalā atrodas vidējā sprieguma elektrisko tīklu pazemes kabeļi un SIA “Baltcom TV” optisko kabeļu kanalizācijas līnija (apgrūtinājumi).

Izsoles solis: 1000 EUR

Pieteikšanās termiņš izsolei: līdz 04.04.2019. plkst.16.00.

Pieteikumu iesniegšana: Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvaldē Riharda Vāgnera ielā 5, 424.kab., Rīgā, vai elektroniski pa e-pastu dia@riga.lv darbdienās no plkst.9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00.