• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Neapbūvēts zemesgabals Silciema ielā, Rīgā; Brīvības gatvē, Rīgā, (Juglā)

  1. Sākums
  2. »
  3. Plānotās izsoles
  4. »
  5. Zemesgabals
  6. » Neapbūvēts zemesgabals Silciema ielā, Rīgā; Brīvības gatvē, Rīgā, (Juglā)
Adrese: Silciema iela, Rīga; Brīvības gatve, Rīga
Platība: 2807 m²
Cena: Iepriekšējās izsoles sākumcena: 120 100 EUR (42,79 EUR/m²).
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67026307
E-pasts: ivita.helde@riga.lv

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums:

zemesgabals (kadastra apzīmējums 0100 092 2242) Silciema ielā, Rīgā; Brīvības gatvē, Rīgā, atrodas Juglas apkaimē, kvartālā starp Silciema ielu, Vangažu ielu, Bākūžu ielu un Brīvības gatvi.

Zemesgabals piegul Silciema ielai – “D” kategorijas ielai un Brīvības gatvei – “C” kategorijas ielai,  kas ir viena no Rīgas pilsētas galvenajām maģistrālēm.

Zemesgabalā atrodas pašteces kanalizācijas vads d500, ar pieslēgumu Brīvības gatvē izvietotajam maģistrālajam kanalizācijas vadam d700, un zemesgabalu šķērso elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līnijas. Citas komunikācijas (pašteces kanalizācijas vadi, AS ”Sadales tīkls” elektrisko tīklu vidēja sprieguma pazemes kabeļi, ūdensvadi, lietus kanalizācijas vadi, SIA “Lattelecom” un citu operatoru elektronisko sakaru tīklu kabeļu kanalizācijas līnijas, siltumapgāde, kas tuvākajā apkaimē tiek nodrošināta no AS “Rīgas siltums” centrālā siltummezgla, vidēja spiediena pazemes gāzes vadi) atrodas Brīvības gatvē un Silciema ielā un blakus esošajā zemesgabalā (kadastra apzīmējums 0100 092 2103).

Veicot saimniecisko darbību zemesgabalā, jāievēro Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumi Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” un Rīgas domes 15.01.2013. saistošie noteikumi Nr.204 „Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi”.

Zemesgabals nav iznomāts, nav iežogots, un tas netiek izmantots.

Zemesgabala izmantošana:

atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam 2006.-2018.gadam zemesgabals atrodas jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorijā.

Atbilstoši Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2030.gadam plānots mainīt teritorijas atļauto izmantošanu uz dzīvojamās apbūves teritoriju, kurā atļauta plaša izmantošanas spektra apbūve ar dzīvojamo funkciju un daudzveidīgām komerciāla rakstura funkcijām, tajā skaitā daudzdzīvokļu namu, komerciāla rakstura objektu, tirdzniecības un pakalpojumu objektu, savrupmājas, dvīņu mājas, rindu mājas, izglītības iestāžu, sabiedrisku iestāžu, kultūras iestāžu, ārstniecības iestāžu, sporta būves, transportlīdzekļu novietnes u.c. būvniecība un izmantošana.