• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Neapbūvēts zemesgabals Sila ielā 31A, Rīgā (Šķirotavā)

  1. Sākums
  2. »
  3. Plānotās izsoles
  4. »
  5. Zemesgabals
  6. » Neapbūvēts zemesgabals Sila ielā 31A, Rīgā (Šķirotavā)
Adrese: Sila iela 31A, Rīga
Platība: 20 405 m²
Cena: Plānotā izsoles sākumcena: 161 200 EUR (7,90 EUR/m2)
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67026307
E-pasts: ivita.helde@riga.lv

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums:

neapbūvētais zemesgabals (kadastra apzīmējumu 0100 121 4020) Sila ielā 31A, Rīgā, atrodas Šķirotavā, kvartālā starp Rājumsila, Rūdas, Granīta un Radžu ielām. Apkārtnē ir galvenokārt rūpnieciska un komerciāla rakstura apbūve. Piekļūšana zemesgabalam  tiesiski nodrošināta no koplietošanas ielas – Sila ielas, kas posmā no Rājumsila ielas līdz Radžu ielai šobrīd vēl nav izbūvēta. Līdz Sila ielas izbūvei piekļūšanai izmantojams esošais pagaidu koplietošanas ceļš zemesgabalā Rūdas ielā 2, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 121 0307).

Zemesgabals nav nožogots. Tam ir līdzens reljefs. Zemesgabalu šķērso zemsprieguma elektrokabeļu līnija. Tuvākais pieejamais ūdensvads un pašteces kanalizācijas vads atrodas Granīta ielā, „Lattelecom” elektronisko sakaru pazemes kabeļu kanalizācija un vidējā spiediena gāzes vads atrodas Sila ielā posmā aiz Rājumsila ielas, siltumtrase apkārtējā teritorijā nav pieejama.

Teritorija:

zemesgabals atrodas komercdarbības apbūves teritorijā, kur atļauta ražošanas uzņēmuma, kravu stacijas, navigācijas būves, hidrotehniskās būves, noliktavas, transportlīdzekļu novietnes, vairumtirdzniecības objekta, tehniskās apkopes stacijas, sporta būves, publiski pieejamas transportlīdzekļu novietnes, 110-330 kV apakšstacijas, degvielas un gāzes uzpildes stacijas, atkritumu savākšanas laukuma, komerciāla rakstura objekta, sabiedriskas iestādes, tirdzniecības un pakalpojumu objekta, satiksmes infrastruktūras objekta, būvju dzīvniekiem būvniecība un izmantošana.