• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Tiek izsolīts neapbūvēts zemesgabals Aizvaru ielā 18A, Rīgā (Dārzciemā)

  1. Sākums
  2. »
  3. Pārdod
  4. »
  5. Izsludinātās izsoles
  6. » Tiek izsolīts neapbūvēts zemesgabals Aizvaru ielā 18A, Rīgā (Dārzciemā)
Adrese: Aizvaru iela 18A, Rīga
Platība: 1070 m²
Cena: 25 500 EUR (23,83 EUR/m²)
Kontaktinformācija
E-pasts: ivita.helde@riga.lv

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums:

zemesgabals (kadastra apzīmējums 0100 071 0523) Aizvaru ielā 18A atrodas Rīgas pilsētas dienvidaustrumu daļā, Dārzciema apkaimē, kur tuvākajā apkārtnē dominē individuālo dzīvojamo māju apbūve. Zemesgabals ir brīvi pieejams no Aizvaru ielas puses. Blakus esošā Augusta Deglava iela ir ar attīstītu sabiedriskā transporta infrastruktūru.

Zemesgabalā ierīkots ūdensvada pievads, pašteces kanalizācijas pievads un drenāžkanalizācija. Citas komunikācijas atrodas Aizvaru ielā.

Zemesgabals nav iznomāts.

Zemesgabala izmantošana:

zemesgabals atrodas savrupmāju apbūves teritorijā, kur atļauta plaša izmantošanas spektra apbūve ar dzīvojamo funkciju un daudzveidīgām komerciāla rakstura funkcijām, tajā skaitā, savrupmāja, dvīņu māja, pirmsskolas izglītības iestāde, sabiedriska iestāde, ārstniecības iestāde, vietējās nozīmes sporta būve, vietējās nozīmes tirdzniecības un pakalpojumu objekts (jaunbūve vai rekonstrukcija), izstrādājot detālplānojumu, palīgēka, laivu piestātne, velonovietne.

Veicot saimniecisko darbību zemesgabalā, jāievēro Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumi Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” un Rīgas domes 15.01.2013. saistošie noteikumi Nr.204 “Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi”.

Maksimālais apbūves stāvu skaits – 3 stāvi.

Izsoles solis: 300 EUR.

Pieteikšanās termiņš izsolei: līdz 07.06.2018. plkst.16.00.

Pieteikumu iesniegšanas vieta: Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvalde Riharda Vāgnera ielā 5, 424.kab., Rīgā, darba dienās no plkst.9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00.

Trešā izsole: 15.06.2018. plkst.11.00 Riharda Vāgnera ielā 5 (202.telpā), Rīgā.