• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Neapbūvēts zemesgabals Mildas ielā 6, Rīgā (Vecmīlgrāvī)

  1. Sākums
  2. »
  3. Plānotās izsoles
  4. »
  5. Zemesgabals
  6. » Neapbūvēts zemesgabals Mildas ielā 6, Rīgā (Vecmīlgrāvī)
Adrese: Mildas iela 6, Rīga
Platība: 7236 m²
Cena: Plānotā izsoles sākumcena: 118 400 EUR (16,36 EUR/m²)
Izsole: Piedāvājuma laiks: 2019. gada pirmais ceturksnis
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67026307
E-pasts: ivita.helde@riga.lv

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums:

zemesgabals Mildas ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 113 2228), atrodas Rīgas pilsētas Ziemeļu rajonā, Vecmīlgrāvja apkaimē, piegul “E” kategorijas ielai – Mildas ielai. Tuvākajā apkārtnē dominē divstāvu dzīvojamo māju apbūve un ražošanas objektu apbūve.

Zemesgabalā aug vietējas nozīmes aizsargājams koks – parastā kļava, kam noteikta 10 metru aizsargjosla no stumbra ārējās malas.

Zemesgabala ar kokiem klātā platība aizņem ~0.3 ha, kas saskaņā ar Meža likumu ir uzskatāma par mežu un jāuztur saskaņā ar Meža likumā noteikto un citiem normatīvajiem aktiem, kas regulē mežu apsaimniekošanu.

Zemesgabala dienvidu daļā atrodas Mežainas piejūras kāpas biotops.

Zemesgabals nav apbūvēts, nav iežogots, nav iznomāts un netiek izmantots.

Teritorija:

atbilstoši Rīgas domes 09.09.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.118 – zemesgabals atrodas jauktas centra apbūves teritorijā (JC1), kur teritorijas galvenie izmantošanas veidi ir savrupmāju apbūve, rindu māju apbūve, daudzdzīvokļu māju apbūve, biroju ēku apbūve, tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve, kultūras iestāžu apbūve, sporta ēku un būvju apbūve u.c.

Maksimālais apbūves stāvu skaits – 4 stāvi.

Informācija par inženiertīkliem:

zemesgabalu šķērso ūdensvads d100, elektronisko skaru tīklu gaisvadu kabeļa līnija, zemesgabalā atrodas zemsprieguma elektrokabeļi kā arī nefunkcionējoši (pēc ēkas nojaukšanas) ūdensvads, kanalizācijas vads, elektronisko sakaru tīklu pazemes kabelis un siltumtrase.