• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Garāžas ēkas telpu grupa Nr.020 un zemesgabala 196/6069 domājamās daļas Limbažu ielā 13, Rīgā (Sarkandaugavā)

  1. Sākums
  2. »
  3. Plānotās izsoles
  4. »
  5. Ēkas (būves) ar zemi
  6. » Garāžas ēkas telpu grupa Nr.020 un zemesgabala 196/6069 domājamās daļas Limbažu ielā 13, Rīgā (Sarkandaugavā)
Adrese: Limbažu iela 13
Platība: garāžas ēkas (kadastra apzīmējums 0100 015 2001 001) telpu grupa Nr.020; zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 015 2001) 196/6069 domājamās daļas
Cena: Plānotās izsoles sākumcena: 2885 EUR
Izsole: Piedāvājuma laiks: pēc garāžas ēkas atbrīvošanas
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67026307
E-pasts: ivita.helde@riga.lv

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums:
Nekustamais īpašums atrodas Rīgas pilsētas ziemeļu daļā, Limbažu ielā 13, Rīgā (iepriekšējā adrese Sarkandaugavas iela 26 k-10, Rīga), Ziemeļu rajonā, Sarkandaugavas apkaimē, kvartālā starp Sarkandaugavas ielu, Limbažu ielu un dzelzceļa līnijas posmu Rīga – Saulkrasti.
Ķieģeļu mūra garāžas ēkas ekspluatācija uzsākta 1973.gadā. Garāžas ēkas kopējā platība 606,9 m2, tā sastāv no 30 garāžas telpu grupām. Tuvējā apkārtnē atrodas daudzstāvu daudzdzīvokļu mājas.

Zemesgabala izmantošana:
Zemesgabals atrodas dzīvojamās apbūves teritorijā.

Pirmpirkuma tiesības:
Ir garāžas ēkas un zemesgabala katram kopīpašniekam.
Ja noteiktajā termiņā minētās personas neizmantos savas pirmpirkuma tiesības, jebkura persona garāžas ēkas telpu grupu Nr.020 un tai atbilstošās zemesgabala 196/6069 domājamās daļas varēs iegādāties izsolē.