• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Garāžas ēkas telpu grupa Nr.011 un tai piekrītošā zemesgabala 1710/28026 domājamās daļas Krišjāņa Valdemāra ielā 94A/94B, Rīgā (Centrā)

  1. Sākums
  2. »
  3. Plānotās izsoles
  4. »
  5. Ēkas (būves) ar zemi
  6. » Garāžas ēkas telpu grupa Nr.011 un tai piekrītošā zemesgabala 1710/28026 domājamās daļas Krišjāņa Valdemāra ielā 94A/94B, Rīgā (Centrā)
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 94A/94B, Rīga
Cena: Plānotā izsoles sākumcena: 6100 EUR
Izsole: Piedāvājuma laiks: 2019. gada pirmais ceturksnis
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67026307
E-pasts: ivita.helde@riga.lv

Sastāvs un platība:

- garāžas ēkas (kadastra apzīmējums 0100 024 2071 001) 1710/20250 domājamās daļas ar lietošanas tiesībām uz telpu grupu Nr.011 (17,10 m2);

- zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 024 2071) kopējā platība 745 m2, 1710/28026 domājamās daļas.

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums:

telpu grupa Nr.011 atrodas centra rajonā, daudzstāvu dzīvojamo māju iekšpagalmā, ķieģeļu mūra garāžas ēkā, kuras ekspluatācija ir uzsākta 1970.gadā. Garāžas ēka sastāv no 11 garāžu telpu grupām, tās kopējā platība – 202,70 m2. Telpu grupa Nr.011 nav iznomāta un netiek lietota.

Zemesgabalam tiesiski nav nodrošināta piekļūšana no Krišjāņa Valdemāra ielas. Šobrīd tā tiek organizēta pa koplietošanas ceļu, šķērsojot zemesgabalu Krišjāņa Valdemāra ielā 94C (kadastra apzīmējums 0100 024 0014), kas ir privātpersonu (daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Krišjāņa Valdemāra ielā 94, Rīgā, kopīpašnieku) kopīpašums. Ja telpu grupas Nr.011 un tai piekrītošā zemesgabala 1710/28026 domājamo daļu ieguvējs nav viens no zemesgabala Krišjāņa Valdemāra ielā 94C, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 024 0014) kopīpašniekiem, ieguvējam jārisina jautājums par piekļuves nodrošināšanu ar minētā zemesgabala kopīpašniekiem.

Garāžas ēka saistīta arī ar privātpersonām (daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Krišjāņa Valdemāra ielā 94, Rīgā, kopīpašniekiem) piederošu zemesgabalu Krišjāņa Valdemāra ielā 94B.

Teritorija:

zemesgabali uz kuriem atrodas garāžas ēka, atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr.7442) robežās un UNESCO Pasaules mantojuma vietas Nr.852 „Rīgas vēsturiskais centrs” aizsardzības zonā, kur prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei nosaka Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojums, atbilstoši kuram zemesgabali atrodas dzīvojamās apbūves teritorijā (Dz).

Pirmpirkuma tiesības:

ir katram kopīpašniekam (zemes, ēkas), kuru īpašuma tiesības reģistrētas zemesgrāmatā. Ja noteiktajā termiņā minētās personas neizmantos savas pirmpirkuma tiesības, jebkura persona garāžas ēkas telpu grupu Nr.011 un tai piekrītošā zemesgabala 1710/28026 domājamās daļas varēs iegādāties izsolē.