• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Tiek izsolīts nekustamais īpašums – būve un zemesgabals Slokas ielā 41A, Rīgā

  1. Sākums
  2. »
  3. Pārdod
  4. »
  5. Ēkas (būves) ar zemi
  6. » Tiek izsolīts nekustamais īpašums – būve un zemesgabals Slokas ielā 41A, Rīgā
Adrese: Slokas iela 41A, Rīga
Cena: izsoles sākumcena: 83 756 EUR
Kontaktinformācija
E-pasts: ilze.pupure@riga.lv; daiga.celma@riga.lv

Platība un sastāvs:

  • būve (kadastra apzīmējums 0100 060 2053 002) ar kopējo platību 405,50 m2;
  • zemesgabals (kadastra apzīmējums 0100 060 0314) 2074 m2 platībā.

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums:

nekustamais īpašums (kadastra Nr. 0100 060 2053) atrodas netālu no Latvijas Universitātes Botāniskā dārza. Tuvumā sabiedriskā transporta pieturvietas.

Būve (kadastra apzīmējums 0100 060 2053 002) un teritorija ap to ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis “Dzīvojamā ēka ar dārzu” (valsts aizsardzības Nr.6621).

Zemesgabala izmantošana: 

atbilstoši spēkā esošajam Rīgas teritorijas plānojumam zemesgabals atrodas:

- daļēji jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorijā (J) (~1922 m2);

- daļēji apstādījumu un dabas teritorijā (A) ~152 m2.

Zemesgabals atrodas apbūves aizsardzības teritorijā “Āgenskalns”.

Papildu informācija:

nekustamais īpašums nav iznomāts.

Nekustamā īpašuma pircējam ne ilgāk kā četru gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas atbilstoši Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes norādījumiem jāatjauno nekustamā īpašuma sastāvā esošā būve.

Nekustamā īpašuma pircējam no Baldones ielas puses jāizbūvē piebrauktuve cauri zemesgabalam (kadastra apzīmējums 0100 060 0346) un zemesgabalam (kadastra apzīmējums 0100 060 0315), noslēdzot līgumu ar minēto zemesgabalu īpašnieci Rīgas pilsētas pašvaldību par ceļa servitūta nodibināšanu par labu nekustamā īpašuma sastāvā esošajam zemesgabalam. Līdz jaunās piebrauktuves ierīkošanai, ir iespēja izmantot esošo piebrauktuvi no Kuldīgas ielas, šķērsojot Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītošā zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 060 9003) apstādījumu joslu un Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo zemesgabalu (kadastra apzīmējums 0100 060 0315).

Izsoles solis: 800 EUR

Pieteikšanās termiņš izsolei: līdz 28.02.2019. plkst.16.00.

Pieteikumu iesniegšanas vieta: Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvalde Riharda Vāgnera ielā 5, 427.kab., Rīgā, darbdienās no plkst.9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00.

Izsole: 08.03.2019. plkst.11.00 Riharda Vāgnera ielā 5 (202.telpā), Rīgā.