• di@riga.lv
    / +371 67026138
12.02.2018

Rīgas Franču liceja vēsturiskās ēkas renovācija Krišjāņa Valdemāra ielā 48, Rīgā.Ēka ir būvēta 1930. gadā Rīgas Franču liceja vajadzībām ar Francijas valdības atbalstu. 1951.gadā skola tika pārcelta uz namu Miera ielā 62, bet 1965.gadā - uz ēku Mēness ielā 8, kas arī šobrīd tiek izmantota Rīgas Franču liceja vajadzībām.

Informācija par projektu

Rīgas dome 2015.gada 15.decebrī pieņēma lēmumu, ka uz Latvijas Universitātes vārda zemesgrāmatā ierakstītais nekustamais īpašums, kurā ir 4079 m2 liels zemesgabals un uz tā atrodas četras būves, ir nepieciešams Rīgas Franču liceja turpmākas darbības nodrošināšanai. Ministru kabinets piekrita nodot bezatlīdzības lietošanā Rīgas pašvaldībai nekustamo īpašumu, kur atradās bijusī Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāte. Šobrīd īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir nostiprinātas uz Rīgas pilsētas pašvaldību.

Pagājušajā gada 2.maijā Rīgas pilsētas pašvaldība pieņēma lēmumu, kas paredz Rīgas Franču liceja jaunās ēkas atjaunošanai piesaistīt Eiropas Reģionālās attīstības (ERAF) finansējumu.

2017. gada pavasarī Rīgas domes Īpašuma departaments uzsāka Franču liceja vēsturiskās ēkas renovāciju.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta Nr.8.1.2.0/17/I/023 “Rīgas Franču liceja Krišjāņa Valdemāra ielā 48, Rīgā, ēkas renovācija, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikāciju tehnoloģijas risinājumu ieviešanu” mērķis ir veikt ēkas pārbūvi, veidojot ergonomisku mācību vidi, ieviešot inovatīvus informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumus, ierīkojot jaunus dabaszinātņu un matemātikas kabinetus un veidojot jaunu sporta infrastruktūru.

Projekta ietvaros tiks nodrošināta Rīgas Franču liceja izglītojamo vajadzībām atbilstoša mācību vide kvalitatīva un mūsdienu mācību procesa nodrošināšanai, tādejādi sekmējot izglītības infrastruktūras attīstību un kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura ieviešanu. Mācību process tiks nodrošināts skolēniem vienā maiņa (7.-12.klašu skolēniem pilnībā pārbūvētajā ēkā Krišjāņa Valdemāra ielā 48 un 1.-6.klašu skolēniem esošajā ēkā Mēness ielā 8).

Ēku Rīgas domes Īpašuma departamenta pasūtījumā Krišjāņa Valdemāra ielā 48, Rīgā, atjaunos pilnsabiedrība “RERE Būve 1”, ar kuru līgums noslēgts 2017. gada aprīlī. Objektā tiek veikta būvuzraudzība un projekta vadība galveno projekta mērķu un rezultātu sasniegšanai, kas ir ēkas renovācija un 21.gadsimtam atbilstošas mācību vides izveide, iekārtu un stacionārā aprīkojuma iegāde un uzstādīšana un teritorijas labiekārtošana. ERAF līdzfinansējums šim projektam ir EUR 5 971 247.16.

Renovācijas darbus ir plānots pabeigt 2018.gada augustā, lai ar jauno mācību gadu skolēni var sākt mācības jaunajās telpās.