• di@riga.lv
    / +371 67026138

Zemesgabala Anniņmuižas bulvārī, Rīgā, ko veido zemesgabala Anniņmuižas bulvārī 79, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 093 0614), daļa “a1”, zemesgabala Jūrmalas gatvē 79, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 093 0613), daļa “a2” un daļa “a3”, nomas tiesību izsoles rezultāti

Atzīt par nenotikušu zemesgabala Anniņmuižas bulvārī, Rīgā, ko veido zemesgabala Anniņmuižas bulvārī 79, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 093 0614), daļa “a1”, zemesgabala Jūrmalas gatvē 79, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 093 0613), daļa “a2” un daļa “a3”, nomas tiesību izsoli saskaņā ar Komisijas 18.04.2019. sēdē (protokols Nr.DINIK-19-45-pro) apstiprināto izsoles noteikumu 6.1.1.apakšpunktu, jo uz to nav pieteicies neviens pretendents un attiecīgi dalībnieku sarakstā nav iekļaujams neviens dalībnieks