• di@riga.lv
    / +371 67026138

Nekustamā īpašuma Tālavas gatvē, Rīgā (kadastra Nr.0100 082 0883), daļas un nekustamā īpašuma Purvciema ielā 38, Rīgā (kadastra Nr.0100 071 0405), daļas nomas tiesību izsoļu rezultāti

Nekustamā īpašuma Tālavas gatvē, Rīgā (kadastra Nr.0100 082 0883), daļas un nekustamā īpašuma Purvciema ielā 38, Rīgā (kadastra Nr.0100 071 0405), daļas nomas tiesību izsoles atzītas par nenotikušām saskaņā ar izsoļu nolikuma 6.1.1.apakšpunktu, jo uz izsolēm nav pieteicies neviens pretendents un attiecīgi dalībnieku sarakstā nav iekļaujams neviens dalībnieks.