• di@riga.lv
    / +371 67026138

Nekustamā īpašuma Vadžu ielā 8, Rīgā (kadastra Nr.0100 128 0239) daļas un zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 128 0348) nomas tiesību nosolītājs

Nekustamā īpašuma Vadžu ielā 8, Rīgā (kadastra Nr.0100 128 0239), daļas (noliktava (kadastra apzīmējums 0100 128 0239 021) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 128 0348) daļa)  (turpmāk – Nekustamais īpašums) nomas tiesību nosolītājs ir Rolands Teivans, personas kods XXXXXX-XXXXX, kas ieguvusi nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākotnējās nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., EUR 8,83 (bez PVN) mēnesī par Nekustamo īpašumu.