• di@riga.lv
    / +371 67026138

Nekustamā īpašuma Vadžu ielā 8, Rīgā daļas darbnīcas Vadžu ielā 16, Rīgā 1.stāva telpu grupas un zemesgabala nomas tiesību izsole

Atzīt par nenotikušu nekustamā īpašuma Vadžu ielā 8, Rīgā (kadastra Nr.0100 128 0239), daļas (darbnīcas Vadžu ielā 16, Rīgā  (kadastra apzīmējums 0100 128 0239 034) 1.stāva telpu grupas 001 telpas Nr.4-9 un zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 128 0348) daļa) nomas tiesību izsoli saskaņā ar Komisijas 26.10.2018. sēdē (protokols Nr.DINIK-18-101-pro) apstiprināto izsoles nolikuma 6.1.1.apakšpunktu, jo dalībnieku sarakstā nav iekļauts neviens dalībnieks.