• di@riga.lv
    / +371 67026138

Nekustamā īpašuma Cementa ielā 12, Rīgā (kadastra Nr.0100 067 2079), daļas nomas tiesību izsoles – nomas tiesību izsoles rezultāti

Atzīta par nenotikušu nekustamā īpašuma Cementa ielā 12, Rīgā (kadastra Nr.0100 067 2079), daļas nomas tiesību izsoles izsoli saskaņā ar Komisijas 22.01.2019. sēdē (protokols Nr.DINIK-19-8-pro) apstiprinātā izsoles nolikuma 6.1.1.apakšpunktu, jo uz izsoli nav pieteicies neviens pretendents un attiecīgi dalībnieku sarakstā nav iekļaujams neviens dalībnieks.