• di@riga.lv
    / +371 67026138

Nekustamā īpašuma Cementa ielā 12, Rīgā (kadastra Nr.0100 067 2079), daļas nomas tiesību izsoles rezultāti

Atzīta par nenotikušu nekustamā īpašuma Cementa ielā 12, Rīgā (kadastra Nr.0100 067 2079), daļas nomas tiesību izsole saskaņā ar Komisijas 22.01.2019. sēdē (protokols Nr.DINIK-19-8-pro) apstiprinātā izsoles nolikuma 6.1.1.apakšpunktu, jo uz izsoli nav pieteicies neviens pretendents un attiecīgi dalībnieku sarakstā nav iekļaujams neviens dalībnieks.