• di@riga.lv
    / +371 67026138

Neapbūvēta Rīgas pilsētas pašvaldības piekrītošā zemesgabala bez adreses, Vīlipa ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 064 0403), nomas tiesību izsoles rezultāti

Neapbūvēta Rīgas pilsētas pašvaldības piekrītošā zemesgabala bez adreses, Vīlipa ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 064 0403), nomas tiesību ieguvējs ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MozelWeins”, reģistrācijas numurs 40103686110. Nomas maksa ir EUR 660,00 (seši simti sešdesmit euro, 00 centi) (bez PVN) gadā.