• di@riga.lv
    / +371 67026138

Neapbūvēta Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala bez adreses, Skrindu ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 040 0027 8001), nomas tiesību izsoles rezultāti

Atzīta par nenotikušu neapbūvēta Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala bez adreses, Skrindu ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 040 0027 8001), nomas tiesību izsole saskaņā ar Komisijas 22.02.2019. sēdē (protokols Nr.DINIK-19-25-pro) apstiprināto izsoles noteikumu 6.1.1.apakšpunktu, jo uz to nav pieteicies neviens pretendents un attiecīgi dalībnieku sarakstā nav iekļaujams neviens dalībnieks.