• di@riga.lv
    / +371 67026138

Atzīta par nenotikušu būves – teātra ēkas korpusa telpu un piesaistītā zemesgabala daļas Kalēju ielā 4, Rīgā

Atzīta par nenotikušu būves – teātra ēkas korpusa (kadastra apzīmējums 0100 002 0070 001) telpu un piesaistītā zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 002 0070) daļas Kalēju ielā 4, Rīgā, nomas tiesību izsole saskaņā ar Komisijas 12.12.2018. sēdē (protokols Nr.DIKAL-18-1-pro) apstiprināto izsoles noteikumu 6.1.1.apakšpunktu, jo uz izsoli nav pieteicies neviens pretendents un attiecīgi dalībnieku sarakstā nav iekļaujams neviens dalībnieks.