• di@riga.lv
    / +371 67026138

Aleksandra Čaka iela 139, Rīga

Atzīt par nenotikušu Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Aleksandra Čaka ielā 139, Rīgā, kas sastāv no: skola ēkas (kadastra apzīmējums 0100 035 0021 051), un garāžas (kadastra apzīmējums 0100 035 0021 052), nomas tiesību izsoli saskaņā ar Komisijas 01.06.2018. sēdē (protokols Nr.DINIK-18-55-pro) apstiprināto izsoles nolikuma 6.1.1.apakšpunktu.