• di@riga.lv
    / +371 67026138

Administratīvās ēkas Sergeja Eizenšteina ielā 59A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 122 0282 101), nomas tiesību nosolītājs

Nekustamā īpašuma objekta – administratīvās ēkas Sergeja Eizenšteina ielā 59A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 122 0282 101), (turpmāk – Īpašums) nomas tiesību nosolītājs ir „Logopēds Anna Haruta” IK, reģistrācijas Nr.40002183173, kas ieguvusi nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākotnējās nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., 1,43 EUR/m2 (bez PVN) mēnesī par Īpašumu.