• di@riga.lv
    / +371 67026138

Izsoles rezultāti     

Nekustamā īpašuma Vadžu ielā 8, Rīgā daļas – darbnīcas Vadžu ielā 26, Rīgā un zemesgabala nomas tiesību nosolītājs

Nekustamā īpašuma Vadžu ielā 8, Rīgā (kadastra Nr.0100 128 0239), daļas (darbnīcas Vadžu ielā 26, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 128 0239 036) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 128 0348) daļa) (turpmāk – Nekustamais īpašums) nomas tiesību nosolītājs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Peters Stoves”, reģistrācijas Nr.40103513718, kas ieguvusi nomas tiesības par nomas maksu, ko veido […]

Nekustamā īpašuma Vadžu ielā 8, Rīgā daļas darbnīcas Vadžu ielā 16, Rīgā 1.stāva telpu grupas un zemesgabala nomas tiesību izsole

Atzīt par nenotikušu nekustamā īpašuma Vadžu ielā 8, Rīgā (kadastra Nr.0100 128 0239), daļas (darbnīcas Vadžu ielā 16, Rīgā  (kadastra apzīmējums 0100 128 0239 034) 1.stāva telpu grupas 001 telpas Nr.4-9 un zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 128 0348) daļa) nomas tiesību izsoli saskaņā ar Komisijas 26.10.2018. sēdē (protokols Nr.DINIK-18-101-pro) apstiprināto izsoles nolikuma 6.1.1.apakšpunktu, jo dalībnieku […]

Nekustamā īpašuma Vadžu ielā 8, Rīgā (kadastra Nr.0100 128 0239) daļas un zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 128 0348) nomas tiesību nosolītājs

Nekustamā īpašuma Vadžu ielā 8, Rīgā (kadastra Nr.0100 128 0239), daļas (noliktava (kadastra apzīmējums 0100 128 0239 021) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 128 0348) daļa)  (turpmāk – Nekustamais īpašums) nomas tiesību nosolītājs ir Rolands Teivans, personas kods XXXXXX-XXXXX, kas ieguvusi nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākotnējās nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par […]

Nekustamā īpašuma Vadžu ielā 8, Rīgā (kadastra Nr.0100 128 0239) nomas tiesību nosolītājs

Nekustamā īpašuma Vadžu ielā 8, Rīgā (kadastra Nr.0100 128 0239), daļas (darbnīcas Vadžu ielā 30, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 128 0239 037) 1.stāva telpu grupas 001 telpas Nr.1-9 un zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 128 0348) daļa) (turpmāk – Nekustamais īpašums) nomas tiesību nosolītājs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SIRSNIŅA L.”, reģistrācijas Nr.40003783316, kas ieguvusi nomas […]

Administratīvās ēkas Sergeja Eizenšteina ielā 59A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 122 0282 101), nomas tiesību nosolītājs

Nekustamā īpašuma objekta – administratīvās ēkas Sergeja Eizenšteina ielā 59A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 122 0282 101), (turpmāk – Īpašums) nomas tiesību nosolītājs ir „Logopēds Anna Haruta” IK, reģistrācijas Nr.40002183173, kas ieguvusi nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākotnējās nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., 1,43 EUR/m2 (bez PVN) mēnesī par […]