• di@riga.lv
    / +371 67026138

Izsoles rezultāti     

Iznomats zemesgabals, Dubnas ielā 2, Rīgā

Nomnieks: SIA “Artisti” reģistrācijas Nr.40203013917 Nekustamais īpašums: Zemesgabals, Dubnas ielā 2, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 078 0164), daļa “A”, 1400m2 Nomas maksa: 55 EUR/dienā Iznomāšanas termiņš: No 04.09.2018. līdz 24.09.2018.