Izdrukāt

Iesniegums par pirkuma līguma vai tā noraksta pieņemšanu pirmpirkuma tiesību izskatīšanai

Iesniegums par zemesgabala iegūšanu īpašumā

Iesniegums projekta izvērtēšanai (Pielikums Nr.3 19.09.2008. instrukcijai Nr.DI-08-22-ins „Projektu izvērtēšanas kārtība no īpašuma piederības viedokļa Rīgas domes Īpašuma departamentā”

Atsavināšanas ierosinājums