Izdrukāt

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāžu būvdarbu veicējiem uzdots nekavējoties sakārtot savas darba vietas

2017-08-04

Rīgas pilsētas īpašuma komitejas priekšsēdētājs Oļegs Burovs kopā ar Rīgas domes Īpašuma departamenta speciālistiem un arhitektiem apsekoja vairākas Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes, kurās šobrīd norit energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi.

“Neskatoties uz to, ka vairākās Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēs darbs vēl nav atsācies un tajās neatrodas bērni, apsekojot virkni iestāžu, kurās šobrīd norit dažāda veida būvniecības darbi, konstatējām, ka būvdarbu veicēji pavirši ievēro kārtību savās darba vietās. Tajās ir izmētāti dažādi būvgruži un būvniecības darbam nepieciešamie materiāli un nav ievērotas  elementāras darba organizācijas prasības. Šodien kopā ar atbildīgiem speciālistiem uzdevām novērst šī nepilnības nedēļas laikā un sakārtot darba vidi atbilstoši noteikumiem,“ informēja Rīgas domes  Pilsētas īpašuma komitejas priekšsēdētājs Oļegs Burovs.

Šobrīd 33 Rīgas pirmskolas izglītības iestāžu fasādēm pēc Rīgas domes Īpašuma departamenta pasūtījuma tiek veikti ēkas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi. Uz katras pirmsskolas izglītības iestādes fasādes top Latvijas Mākslas akadēmijas studenta vai profesionāla mākslinieka, dizainera, arhitekta unikāls monumentālās glezniecības mākslas darbs. 

Apsekojot darbus,  bija novērojams, ka atsevišķās pirmsskolas izglītības iestādēs nebija arī  pietiekams darbinieku  skaits, lai būvdarbus pabeigtu termiņā - sākoties jaunajam mācību gadam. Būvnieki to skaidroja gan ar finansējuma nepietiekamību, gan ar būvniecības nozarē valdošo darbaspēka trūkumu.

“Rīgas pašvaldība šo projektu īstenošanai ir saņēmusi ERAF līdzfinansējumu. Lai šo finansējumu pašvaldība saņemtu, ir jāievēro virkne procedūru un jāsaņem dažādu institūciju saskaņojumi.  Tam visam ir nepieciešams zināms laiks, kas pašvaldībai ir iekavējis  ERAF līdzfinansējuma saņemšanu. Bet jau tuvākā laikā tas tiks atrisināts un būvdarbu veicēji saņems līgumos noteikto finansējumu,” informēja Rīgas pilsētas īpašumu komitejas priekšsēdētājs Oļegs Burovs.

Rīgas pilsētas pašvaldība šobrīd 31 Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē īsteno ERAF projektu “Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēs”. Projekta mērķis ir bērnudārzu ēkās paaugstināt energoefektivitāti un samazināt primārās enerģijas patēriņu, tādejādi samazinot  pašvaldības izdevumus par siltumapgādi. Vienlaikus tiks uzlabots ēkas vizuālais izskats un klimats iekštelpās, radot komfortablu vidi iestādes audzēkņiem un personālam. Arī pilsētvide iegūst estētiski jaunus objektus. Savukārt divos bērnudārzos būvdarbi tiek veikti tikai par pašvaldības līdzekļiem.

Rīgas pilsētas pašvaldība kopumā šo projektu īstenošanai izlietos 8 255 973,40 eiro lielu finansējumu no kuriem 5 816 464,16 eiro ir  ERAF līdzfinansējums, bet gandrīz 30% ir pašvaldības budžeta līdzekļi – 2 439 509,22 eiro. 

Informāciju sagatavoja: 

Baiba Gailīte, Rīgas domes Īpašuma departamenta Komunikācijas nodaļas vadītāja, tālr. 67037357, mob.tālr.26555927, e-pasts: baiba.gailite@riga.lv